Så hanterar Luleå kommun coronaviruset

Luleå kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper. Samlad information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset och covid-19 finns på www.lulea.se/corona .

Från jord till bord

I projektet jord till bord får personal vid förskolorna Sundet, Udden, Hällbacken och Bensbyn verktyg i hur de kan arbeta med hållbarhet. Först får personalen själva testa olika uttrycksformerna innan de arbetar vidare med det i barngrupperna.

Logotyp