Från jord till bord

I projektet jord till bord får personal vid förskolorna Sundet, Udden, Hällbacken och Bensbyn verktyg i hur de kan arbeta med hållbarhet. Först får personalen själva testa olika uttrycksformerna innan de arbetar vidare med det i barngrupperna.

Logotyp