Miljonregn över Luleås kultur-och fritidsliv

Nu betalas kommunens eget coronastöd ut till kultur-och fritidsföreningar i Luleå. 100 föreningar ansökte om totalt 14,5 miljoner kronor. Med tanke på det stora behovet utökades stödpotten från 3,8 till 5,7 miljoner.

Logotyp