Väggen som för oss närmare varandra

Mötesbord med en skiljevägg av plexiglas har installerats på kommunens äldreboenden. Detta för att kunna ha ett närmare samtal med anhöriga och minska risken för smittspridning av Covid-19.
- Det är bra, men jag vill kunna krama om honom, berättar Judith Hansson, anhörig till brukare på Baldersgårdens äldreboende på Lövskatan.

Logotyp