Besked från SVK: Mer elkraft till Luleåregionen

Svenska kraftnät (SVK) meddelar att man kommer att öka tilldelningen av eleffekt i Luleåområdet med 500 megawatt.
– Detta är ett väldigt glädjande besked som är avgörande för industriernas investeringar i Luleå, säger Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S).

Malin Larsson på Luleå Energi menar att beskedet från Svenska kraftnät om ökad effekttilldelning skapar förutsättningar för att det ska kunna fattas investeringsbeslut i Luleå.

Elförsörjningen är en viktig del av industrins gröna omställning och för samhällets omställning mot minskad klimatpåverkan i Luleå. Det skapar förutsättningar för minskat beroende av fossilbaserad energi för industriernas produktion men även en omställning av exempelvis transporter.

– Många har jobbat väldigt hårt för detta, inte minst Luleå Energi som genom sitt arbete med Luleåmodellen gjort det uppenbart att gamla arbetssätt kring effekttilldelning och elnätsutbyggnad inte varit anpassade för den stora omställning som nu pågår. Optimering har tidigare inte varit nödvändig men nu är det helt avgörande för regionens tillväxt och konkurrenskraft, menar Carina Sammeli.

Luleå Energi positiv till beskedet

Under onsdagen meddelade Svenska kraftnät en ytterligare tilldelning på 500 megawatt till industrisatsningarna i Luleåregionen. Något som möjliggjorts genom fördjupade analyser, anpassningar i driften och mer detaljerad information om anslutningarna i området.

– Vi ser mycket positivt på Svenska kraftnäts besked. Ökad effekttilldelning är en absolut förutsättning för omställningen i Luleåregionen. Enligt Svenska kraftnät är behoven långt mycket större och nu återstår att se hur långt vi kommer när regionnätsägarna startar samtal med industriparterna, säger Malin Larsson, vd Luleå Energi.

500 MW motsvarar ungefär elförbrukningen av två städer i Uppsalas storlek. Men vad betyder det konkret för Luleå?

– Omställningen i Luleå har stor påverkan på hela Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Beskedet från Svenska kraftnät skapar förutsättningar för att det ska kunna fattas investeringsbeslut i Luleå, säger Malin Larsson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes/Luleå Energi

Foto: Luleå Energi

Logotyp