Framtiden för Råneå badhus

Råneå badhus har varit stängt på grund av legionellabakterier sedan början av januari. Nu står det klart att åtgärder kan bli kostsamma och utan garantier. Detta i en byggnad som redan för sju år sedan bedömdes ha uppnått sin tekniska livslängd. Därför kommer det föreslås att badhuset stängs permanent.

Kommunen har försökt få bort legionellabakterierna genom att spola systemet med 75-gradigt vatten, men trots det hade mängden bakterier tredubblats till andra provtillfället. Uppskattningen är att det kostar mellan 750 000 och 1 000 000 kronor att sätta in andra åtgärder för att få bort bakterien.

– Om vi lägger dessa pengar på åtgärder finns inga garantier för att bakterierna försvinner. Jag har därför skickat en fråga till våra hyresgäster, kultur-och fritidsförvaltningen, om de vill fortsätta ha verksamhet i badhuset och om vi då ska satsa på att försöka få bort legionellan, säger Helén Wiklund Wårell, chef stadsbyggnadsförvaltningen Luleå kommun.

Förslaget till politikerna kommer vara att badhusverksamheten lämnar Råneå badhus, ett ärende som hanteras av kultur-och fritridsnämnden den 22 mars.

Förslag till politiken

Kultur-och fritidsförvaltningen ska i sin tur ge politikerna i kultur-och fritidsnämnden ett förslag till beslut inför nämndsmötet den 22 mars.

– Vi förstår att det är ett jättetråkigt besked, men vårt förslag kommer vara att vi lämnar badhuset som hyresgäster. Även om man skulle få bort legionellan är det svårt att bedriva långsiktig verksamhet i en byggnad som tekniskt sett är slut, säger Patrik Bylin, chef kultur-och fritidsförvaltningen, och fortsätter:

– Lågstadiet i Råneå har under hösten fått sin planerade simundervisning för detta läsår och nästa läsår får i så fall planeras i Gammelstads badhus eller Pontusbadet.

Teknisk livslängd nådd

Det senaste problemet i Råneå badhus är bara ett i mängden. Skicket på badhuset utreddes 2016 av en oberoende konsult som kom fram till att badhuset redan då nått sin tekniska livslängd och stod inför omfattande renoveringsbehov.

– Då beräknades kostnaden till över 30 miljoner, en summa som inte blivit lägre sedan dess, konstaterar Helén Wiklund Wårell.

Om kultur-och fritidsnämnden beslutar att säga upp hyresavtalet med stadsbyggnadsförvaltningen hamnar frågan om vad som då sker med själva byggnaden på stadsbyggnadsnämndens bord.

Ingen risk i närliggande byggnader

På frågan om bakterier kan ha spridit sig till närliggande sporthall och skolmatsal svarar Helén Wiklund Wårell:

– Vi har full förståelse att frågor kommer och tester görs kontinuerligt för att säkerställa trygga miljöer. En oberoende konsult har bedömt att det inte är några problem att fortsatt hålla sporthall och matsal öppet, säger stadsbyggnadschefen.

Återköp av badkort

Du som har köpt säsongskort eller månadskort kan antingen få återbetalning av återstående tid eller använda kortet på kommunens övriga badhus. Den 14 februari eller 21 februari klockan 16-18 kan vi hjälpa dig på Råneå badhus. Övrig tid kan du få återbetalning på Pontusbadet under kassans öppettider.

På kommunens webb finns frågor och svar om badhuset. Länk till annan webbplats.

Uppdaterad text 10 februari 2023.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Luleå kommun

Logotyp