Dialogmöte Porsö centrum

Luleå kommun och Lulebo startar bygget i den första etappen av upprustningen på Porsö centrum sommaren 2022. Under ett dialogmöte som ska hållas den 21 februari ska de presentera hur långt arbetet har kommit för årets arbete och vad som är tänkt för arbetet som påbörjas under nästa år.

– Vi ska presentera vad vi har på gång i år och våra idéer som visar hur vi ser att Porsö centrum ska utvecklas i den andra etappen, säger projektledare Emma Sailamaa på Stadsbyggnadsförvaltningen vid Luleå kommun.

Arbetet i den andra etappen för upprustningen av Porsö Centrum påbörjas 2023 och gäller området som ses på kartan.

Mycket av förarbetet kring Porsö centrum är redan utfört. - Men vi ser att det finns utrymme i planeringen för att lyfta in mindre justeringar och önskemål. Därför är det viktigt för oss att få input från de som är på Porsön, säger Niklas Rombe Hedlund, projektledare vid Lulebo AB

Tanken för träffen är att det ska vara ett aktivt möte där alla deltagare får möjlighet att framföra sina tankar och idéer kring presentationsmaterialet i dialoger i mindre grupper.

Deltagare på informationsmötet är förutom intresserade Porsöbor personer från Luleå kommun, Lulebo, Svenska Kyrkan samt olika verksamheter i Porsö centrum.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Eva Sundgren

Logotyp