Besöksförbudet upphör snart

Med anledning av att regeringen upphäver det nationella besöksförbudet från och med 1 oktober så häver även socialförvaltningen i Luleå kommun besöksförbuden inom sina verksamheter.

– Det är mycket glädjande att besöksförbudet hävs och gör det möjligt för våra äldre att träffa sina anhöriga igen, säger Gabriella Sjöström, socialchef.

Regeringen häver det nationella besöksöksföbudet från och med 1 oktober.

I ett förslag, som nu går på remiss, har Socialstyrelsen tagit fram vilka regelverk som kan ersätta besöksförbudet. Bland annat bestämmelser kring rutiner, riskanalys, information och hygien på boendena. Socialstyrelsen bedömer att det är av stor vikt att verksamheterna skapar goda förutsättningar för säkra besök.

– Vi ska nu se över vilka lokala anpassningar som behöver genomföras, men det viktigaste är att vi tillsammans tar ett gemensamt ansvar och fortsätter att följa råd och rekommendationer så att inte risken för smitta ökar nu när besöksförbudet upphävs, säger Gabriella Sjöström.

FAKTA

  • Socialstyrelsen har tillsammans med Folkhälsomyndigheten fått i uppdrag av regeringen att analysera det tillfälliga besöksförbudet och bedömer att det kan upphöra 1 oktober. Socialstyrelsen konstaterar att förhållandena har förändrats sedan besöksförbudet infördes 1 april, Spridningen av covid-19 i samhället är betydligt lägre, samtidigt som äldreboendena är bättre rustade för att förebygga smittspridning. Det finns också möjlighet för personal, brukare och allmänhet att testas för pågående covid-19-sjukdom.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text & foto: Bo Henry Pettersson


uppdaterad 15 september 2020

Logotyp