Besöksförbud på äldreboenden förlängt

Socialförvaltningen förlänger besöksförbuden inom Luleå kommuns äldreomsorg, samt på vissa LSS-boenden, till och med 31 augusti. Dagverksamheten på Bergvikens vård och omsorgsboende öppnar i begränsad omfattning.

Besöksförbudet till sista augusti gäller alla Luleå kommuns äldreboenden samt korttidsboendena på Bergviken, Midskogen och Västberga. Dessutom Baldergårdens och Perhindersa gruppboenden. Även kommunens mötesplatser, restaurang Fyren och närståendeplatserna hålls stängda till samma datum.

Dagverksamheten på Bergviken öppnar i begränsad omfattning.

Sjöbodan och Kajutan öppnar

Dagverksamheterna för personer med demensdiagnos eller kognitiv svikt, som också har biståndsbeslut, öppnar från och med 15 juni i begränsad omfattning. För att kunna hålla social distans halveras antalet personer per gång och aktiviteterna ska främst genomföras utomhus. Motivet är att behovet hos anhöriga att få avlastning är stort. Det avhjälps genom att närstående kan få vistas på dagverksamheten, som har en separat ingång åtskilt från Bergvikens vård och omsorgsboende.

Text & foto: Bo Henry Pettersson

11 juni 2020

Logotyp