Digitalt möte med Kronprinsessparet

Kommunalråd Carina Sammeli hade i veckan ett digitalt samtal med Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel. Samtalet handlade främst om coronapandemins effekter på Luleå, men även om de stora investeringar i klimatomställning som planeras i regionen.

Kronprinsessparet genomför just nu digitala möten med kommunerna runt om i Sverige.

– De var pålästa och nyfikna om läget i Luleå och Norrbotten. Det märktes att Kronprinsessparet har ett genuint intresse av att höra hur det går här, säger Carina Sammeli.

Kronprinsessparet var intresserade av läget i Luleå och hade en bra diskussion med kommunalråd Carina Sammeli.

Fokus för samtalet var hur coronapandemin har påverkat Luleå kommuns invånare och näringsliv.

– Vi hade en längre diskussion med fokus på hälsa, även för de som inte blivit sjuka av corona. Restriktionerna har ju påverkat allas vår möjlighet till motion och rörelse i vardagen, och vi ser att pandemin har lett till ökad ensamhet och psykisk ohälsa. Vi pratade även om de utmaningar som finns för företag inom drabbade branscher.

Kronprinsessan Victoria och Prins Daniel var också mycket intresserade av de investeringar som planeras i Norrbotten och Luleå, och den klimatomställning av industrin som leds från norra Sverige.

– Vi diskuterade hur befolkningsutvecklingen ser ut, vad vi kan göra för att locka fler till regionen och hur vi bygger bostäder för att kunna växa, säger Carina Sammeli.

Kronprinsessparet avslutade samtalet med att de hälsade till Luleborna och hoppades kunna komma på besök i framtiden.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Carina Sammeli

Foto Kungliga slottet: Raphael Stecksén, copyright Kungl. Hovstaterna

Logotyp