Eldningsförbud gäller i Luleå kommun

På grund av stor brand- och spridningsrisk råder det fortfarande eldningsförbud inom Luleå kommun. Förbudet infördes den 22 juli och ligger kvar så länge det är fortsatt torrt i skog och mark. Syftet är att förhindra skogsbränder.

Eldningsförbudet innebär att det är totalt förbjudet att göra upp eld med öppen låga i skog och mark eller på villatomter.

Det varma vädret och för lite regn har lett till att det är torrt i skog och mark och risken för antändning och snabb spridning av eld är mycket stor. För att förhindra skogsbränder är det därför eldningsförbud i Luleå kommun.

Vad innebär förbudet?

Vid eldningsförbud är det:

  • förbjudet att göra upp eld med öppen låga i skog och mark eller på villatomter.
  • inte tillåtet att använda engångsgrill eftersom det inte är en säker grillplats.
  • förbjudet att använda pyroteknisk utrustning utomhus.
  • tillåtet att grilla på egen tomt med kol/briketter/gas i en ändamålsenlig grill.
  • tillåtet att grilla med kol eller briketter i särskilt för ändamålet iordningsställda grillplatser i sten, betong eller liknande. Elda med ved i dessa är inte tillåtet. Tillfälligt anordnade grillplatser av sten eller stockar uppfyller inte kraven för en säker grillplats.
  • tillåtet att använda campingkök, stormkök och liknande om de placeras på eldsäkert underlag som sten, grus eller sand.

Länsstyrelsen uppmanar till mycket stor aktsamhet och avråder från att använda iordningsställda grillplatser i skog och mark med tanke på den extremt stora brandrisk som råder för närvarande.

Den som bryter mot eldningsförbudet gör sig skyldig till ett brott och kan stå till svars i enlighet med Lag om skydd mot olyckor.

Bakgrund till beslutet

Det tidigare varma vädret i kombination med en lång period av lite eller obefintlig nederbörd har lett till att det är torrt i skog och mark. Risken för antändning och därefter snabb spridning är överhängande. Därför har flera av de kommunala räddningstjänsterna beslutat utfärda eldningsförbudet, som gäller tills vidare.

Eldningsförbudet omfattar även kommunerna i Arjeplog, Arvidsjaur, Boden, Kalix, Haparanda, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå.

Läs mer på Länsstyrelsens webblänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

FAKTA

  • Eldningsförbud råder från och med kl 12 den 22 juli.
  • Eldningsförbud innebär att det är totalt förbjudet att göra upp eld med öppen låga i skog och mark eller på villatomter.
  • Eldningsförbudet omfattar kommunerna i Arvidsjaur, Boden, Kalix, Luleå, Haparanda, Pajala, Piteå, Älvsbyn, Överkalix och Övertorneå samt från och med 27 juli även Arjeplog.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

22 juli 2019

Uppdaterad 29 juli och 7 augusti 2019

Logotyp