Fem aktörer utvalda för kommande markanvisningstävling

Luleå kommuns gamla brandstation i centrum är redo för nya funktioner. Visionen för omvandlingen av kvarteret Bävern att skapa ett hållbart och innovativt blandkvarter där såväl dagens som framtidens Lulebor trivs.

Området som är aktuellt för markanvisning är synligt med färg.

Sökes - en aktör som vill utveckla fastigheten tillsammans med Luleå kommun

Den fortsatta utvecklingen av kvarteret ska genomföras med en aktör som vill vara med och utveckla fastigheten tillsammans med Luleå kommun. Inom kvarteret ska en blandad bebyggelse, till exempel bostäder och centrumändamål, uppföras av aktören. Inom fastigheten ska även ett nytt parkeringsgarage uppföras, samt att ny allmän platsmark ska utvecklas för att stärka stadslivet och evenemangsstråket.

Fem aktörer inbjudna i markanvisningstävlingen

Samhällsbyggnadsutskottet har tagit beslut 2023-09-25 om vilka fem aktörer som blir inbjudna att delta i markanvisningstävlingen. Aktörerna kommer under hela processen att hållas hemliga och kommer presentera sina förslag anonymt.

De byggaktörer som valts ut bedöms alla besitta genomförandekraft och förmågan att kunna genomföra sitt slutgiltiga förslag med hög kvalitet.

Deltagare i tävlingsteamen bedöms ha erfarenhet och kompetens att ta fram ett genomförbart förslag till ett nytt hållbart och innovativt blandkvarter med hög arkitektonisk verkshöjd, som ligger i linje med kommunens visioner och mål för platsen. Projektidéerna visar förslag som bedöms ligga i linje med kommunens vision och mål med platsens omvandling.

I den inbjudna markanvisningstävlingen ska aktörerna ta fram ett fullskaligt tävlingsförslag som visar hur de vill vara med och vidareutveckla tävlingsområdet.

Vinnaren presenteras i januari 2024

Den inbjudna markanvisningstävlingen bedöms startas i mitten av oktober 2023 och pågå till och med december 2023. Under denna tid kommer deltagarna att ta fram sitt förslag för områdets omvandling utifrån tävlingsprogrammet. Deras förslag kommer presenteras för allmänheten och bedömas av en jury. Vinnaren av tävlingen kommer presenteras i januari 2024. Juryns beslut om vinnande förslag är en rekommendation inför politiskt beslut om markanvisning.

Tidsaxel för markanvisningstävlingen. Prekavlifixering i maj/juni och val av aktörer i augusti. Start av tävling i oktober och vinnaren utses i januari 2024.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anneli Jonsson Ölund/ Anita Sundberg

Bild: Luleå kommun

Logotyp