Fler stödpaket till föreningslivet

Fem stödåtgärder på grund av coronaviruset klubbades av kultur-och fritidsnämnden i dag. Det rör sig om bidrag som inte kommer återkrävas trots utebliven verksamhet 2020 och berör bland andra Luleås fotbollsskolor och Luleå Handikappidrottsförening.

I dag beslutade kultur-och fritidsnämnden i Luleå om stödpaket till Luleås fotbollsföreningar som på grund av coronaviruset har olika förutsättningar att hålla fotbollsskolor i år. Stödet innebär att redan beslutade pengar till fotbollsskolorna ska betalas ut till alla tio föreningar som sökt bidrag. Summan beräknas på ett snitt av genomförda fotbollsskolor 2018 och 2019, oavsett om man i år ställer in eller inte.

Fem stödpaket klubbades i dag, varav ett till Luleås fotbollsskolor.

Stöd till idrotten

Nämnden lyfte även upp tre extraärenden med anledning av corona. Först ett beslut om att det bidrag Bushido Luleå Budoklubb redan fått för 2020 inte ska återkrävas trots att föreningen inte kan bedriva sin verksamhet som tänkt. Det rör sig om 85 000 kronor som föreningen använder till budo-och kulturverksamhet för personer med funktionsnedsättningar.

Samma beslut togs för Luleå Handikappidrottsförenings årsbidrag på 90 000 kronor, som alltså inte kommer återkrävas fast verksamheten inte sker enligt plan i år. Detta för att trygga föreningens framtida verksamhet och det arbete man gör för personer med funktionsnedsättning.

Även det tidigare beslutade bidraget på 65 000 kronor till lägret Summercamp 2020 kommer betalas ut till Luleå Handikappidrottsförening för att trygga deras framtida lägerverksamhet.

– Dessa föreningar bedriver alla en oerhört viktig verksamhet för barn, unga och funktionsnedsatta. Därför är det viktigt för oss att säkra deras stöd för att förhoppningsvis trygga så mycket verksamhet som möjligt, säger Emmeli Nybom, ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Hyresrabatter

Frågan om hyresrabatter till företag eller organisationer klubbades också av nämnden. Hyresrabatten innebär att organisationer som fått ekonomiska problem med anledning av corona, och hyr lokal av kultur-och fritidsförvaltningen, kan ansöka om hyresrabatt och få avdrag på hyran. Detta enligt regeringens förordning om tillfälligt stöd till hyresvärdar.

Ja till vårvinterfestival

Ett annat ärende som togs på nämnden var att kommunen ska genomföra ett evenemang under vårvintern 2021, istället för den inställda Hamnfestivalen 2020. Evenemanget blir inte en ersättare för Hamnfestivalen utan ett arrangemang som ska lyfta Luleås kulturbransch, näringsliv och civilsamhälle.

Nämnden sa ja, men för att få flytta pengarna från 2020 till 2021 måste ärendet även upp till kommunfullmäktige.

– Med vinterfestivalen 2021 hoppas nämnden att Luleåborna såväl som kulturlivet och näringslivet får något att se fram emot när pandemin är över, säger Emmeli Nybom.

Text: Therese Hedman

Foto: Shutterstock

10 juni 2020

Logotyp