Hamnfestivalen kan upphandlas 2021

På måndag den 9 december ska kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott behandla frågan om Hamnfestivalen ska upphandlas från år 2021.

Sedan evenemangsplanen för Luleå kommun antogs i höstas är det bestämt att kommunen ska gå från arrangör till möjliggörare för arrangörer. I linje med det föreslås nu Hamnfestivalen läggas ut på upphandling från 2021. År 2020 arrangerar Luleå kommun festivalen som vanligt.

Nu ska förslaget om att upphandla Hamnfestivalen upp till politiken.

Efter att arbetsutskottet sagt sitt ska frågan lyftas till kultur-och fritidsnämnden den 19 december för beslut. En eventuell upphandling ska ta hänsyn till Luleå kommuns prioriterade målgrupper barn och unga samt unga kvinnor. Upphandlingen skulle även innebära en del i effektiviseringen för kultur-och fritidsförvaltningen.

Här kan du själv se alla ärenden till kultur-och fritidsnämndens arbetsutskottlänk till annan webbplats

Text: Therese Hedman

Foto: Hamnfestivalen

03 december 2019

Logotyp