Luleå ger småföretagare goda förutsättningar i ny jämförelse

Förutsättningarna för små företag i Luleå är bättre än i de flesta andra kommuner i landet. Det visar en stor kartläggning av Småföretagarnas Riksförbund. Luleå kommun är rankad som nummer 36 av 290 svenska kommuner. I kategorin större städer hamnar Luleå på plats två av 21.

SmåföretagarIndex, av Småföretagarnas Riksförbund, publiceras varje år sedan 2020. Indexet belyser de skillnader i företagandets villkor som finns i olika delar av landet. Indexet har högt förklaringsvärde, då de kommuner som har högre poäng också tenderar att ha betydligt bättre utfall både på arbetsmarknaden och kommunalekonomiskt. Det skriver Småföretagarnas Riksförbund på hemsidan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bild: Magnus Stenberg.

– Det är roligt att småföretagarna bedömer att kommunen ger dem bra förutsättningar att verka i Luleå, säger Josefin Wihlzon, chef för näringsliv och omvärld.

Med Småföretagarindex Länk till annan webbplats. kan Småföretagarnas Riksförbund för fjärde året i rad visa förutsättningarna för små och medelstora företag att verka i landets samtliga 290 kommuner.

Luleå kommun är rankad som nummer 36 av 290. Det är åtta placeringar bättre än förra året. Möjligheterna att livnära sig som småföretagare är med andra ord bättre än i många andra kommuner.

– Småföretagen spelar en viktig roll för den kommunala ekonomin. De skapar jobb, bidrar till den lokala näringslivsutvecklingen och tillhandahåller efterfrågade produkter och tjänster såväl lokalt som på andra marknader och vårt Småföretagarindex visar hur förutsättningarna ser ut mellan olika kommuntyper och vilka konsekvenser det innebär, säger förbundsordförande Peter Thörn.

Syftet med rankingen är att beskriva förutsättningarna för företagande, snarare än att betygsätta kommunens verksamhet. Rapporten utgör ett användbart underlag för företagare, kommuner, myndigheter och politiker för identifiering av olika förbättringsbehov.

Läs mer om kartläggningen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Småföretagarnas Riksförbund, Katja Güth Laitila

Logotyp