Lulebo och LTU samverkar för hållbar renovering

Lulebo och avdelningen för Industriellt och hållbart byggande vid Luleå tekniska universitet har startat ett samverkansprojekt.

Lulebo har idag ca 7 400 hyreslägenheter och ca 125 kommersiella lokaler i sitt fastighetsbestånd. Många av fastigheterna är äldre och behovet av renoveringar och underhåll under de kommande 10 åren beräknas uppgå till ca tre miljarder kronor.

Från vänster: Erik Öhrling (VD Lulebo), Lars Stehn (Professor LTU), Kent Ögren (styrelseordförande Lulebo).

– Hållbarhet i alla tre dimensioner; ekologisk, social och ekonomisk, är en nödvändig förutsättning för Lulebos pågående och kommande renoverings- och underhållsarbete. Fastigheterna ska kunna leva länge än, våra hyresgäster ska få uppleva rätt boendekvalitet och målet är dessutom att renoveringarna ska kunna genomföras utan att bolaget behöver låna några pengar, säger Erik Öhrling, VD på Lulebo.

Projektet ger Lulebo en möjlighet att kvalitetssäkra sin renoveringsprocess och stärka sitt hållbarhetsarbete. LTU får möjlighet att stärka sin forskning och använda Lulebos fastigheter som ett forskningslabb. De anställer en doktorand och en seniorforskare som under fem år kommer följa Lulebos arbete och samtidigt utveckla strategier för hållbar renovering och underhåll.

– Genom detta långsiktiga samarbete med Lulebo kan vi stärka vår forskning om hållbar renovering, något vi behöver i Luleå men också i regionen. Jag tänker även på våra studenter som nu får ett kunskapsunderlag om hållbar renovering, vilket saknas i dagens civilingenjörsutbildningar inom byggområdet, fortsätter Lars Stehn, som är professor på Industriellt och hållbart byggande vid LTU.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell/Lulebo

Foto: Lulebo

Logotyp