Almedalen: Samhällsomställningen, bostäder och beredskap

Under Almedalsveckan var Luleå kommun på plats och deltog i seminarier om exempelvis samhällsomställningen, bostäder och beredskap.

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande på scen i Almedalen.

Carina Sammeli (S) kommunstyrelsens ordförande på scen i Almedalen under Luleå kommuns egna seminarium.

– Med allt som händer i Luleå och norra Sverige är det viktigare än någonsin att resten av Sverige känner till våra förutsättningar och utmaningar. Det betyder att vi behöver vara på plats och berätta om våra behov, har Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, tidigare sagt till Vårt Luleå. Länk till annan webbplats.

Samhällsomställningen och behovet av samverkan var en viktig punkt på agendan.

– För att Sverige ska kunna behålla ledarskapet och fortsätta vara konkurrenskraftig i industrins gröna omställning krävs att möjliggörande aktörer som regering, myndigheter och kommuner kan hålla samma tempo. Det kräver samarbete på elitnivå och en modell för riskdelning, säger Anna Lindh Wikblad, kommundirektör.

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, på scen i Almedalen.

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, deltog i flera olik paneler på scen i Almedalen.

Luleåmodellen

Genom Luleåmodellen har Luleå Energi genom samverkan frilagt 1000 MW och visat vägen som andra kommuner och aktörer kan dra nytta av. Under Luleå kommuns seminarium presenterades konkreta resultat och framtida utmaningar samt politiska åtgärder som kan stödja en hållbar och effektiv energiförsörjning diskuterades.

– I Luleå satte vi oss ner tillsammans för att optimera elnätsutbyggnaden. Det har krävt ledarskap, tillit och mod, men inte minst en gemensam målbild - och det har gett resultat. Luleåmodellen har på rekordkort tid frigjort bokad effekt på elnätet som motsvarar den årliga produktionen i en svensk kärnreaktor. Vårt budskap till andra delar av Sverige är: använd Luleåmodellen. Sätt er ner, tillsammans. Det är det enda sättet att lösa något så komplext på så kort tid, säger Malin Larsson, vd för Luleå Energi.

Rickard Lundmark, vd för Luleå Kommunföretag AB, deltog också vid seminariet.

– Luleåmodellen för energisamarbetet har levererat resultat och visar hur viktig samverkan mellan näringsliv och offentlig sektor är för att vi ska lyckas med hela gröna omställningen, säger han.

Malin Larsson, vd för Luleå Energi, på scen i Almedalen.

Luleå Energi höll i ett eget seminarium om optimering av energisystemet och berättade om Luleåmodellen. På scen: Malin Larsson, vd för Luleå Energi, Lotta Finstorp, landshövding, Norrbottens län och Daniel Liljeberg, statssekreterare med ansvar för energifrågor.

Bostäder och kompetensförsörjningen

Bostadsbyggande i Norra Sverige var en fråga som diskuterades under Almedalsveckan. I Peter Larssons delrapport, som publicerades i april 2024, föreslås att Norrlandsfonden ska ha möjlighet att finansiera bostadsbyggande samt införande av statlig kreditgaranti och hyresförlustgaranti.

– Det var så tydligt att vi kommuner som var med i panelsamtalet pratade med en och samma röst. Staten behöver implementera de förslag som ligger i Peter Larssons rapport samt titta på riskdelning mellan stat och kommun. Det är inte rimligt att allt ansvar och all ekonomisk risk ska tas av kommunerna. Här måste regeringen visa handlingskraft i form av konkreta förlag, säger Fredrik Hansson, kommunalråd i Luleå kommun.

Utmaningen med kompetensförsörjningen i norra Sverige, både inom välfärden och den gröna omställningen, var också en fråga som lyftes.

– För att kunna möta upp kompetensbehoven så behöver vi arbeta inte bara med en utan med flera olika lösningar samtidigt. Vi behöver utveckla nya arbetssätt och använda den digitala tekniken när så är möjligt, men jag hoppas även att fler väljer att flytta hit där jobben finns, arbeta och bidra till utveckling i det fina och viktiga välfärdsuppdragen, säger Gabriella Sjöström, socialdirektör.

Maarit Enbuske, arbetsmarknad- och utbildningsdirektör, deltog vid samma seminarium.

– Vi har ett särskilt uppdrag kring kompetensattraktion för att få fler att flytta till Luleå. Jag har fokuserat i den frågan ur flera olika perspektiv, säger hon och fortsätter:

– Ett viktigt medskick till riksdag och regering är att det tillfälliga statsbidraget för yrkesinriktad utbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vid företagsetableringar eller företagsexpansioner behöver permanentas. Det kan vara en av nycklarna till att klara av kompetensförsörjningen.

Fredrik Hansson, kommunalråd i Luleå kommun på scen i Almedalen.

Fredrik Hansson kommunalråd i Luleå kommun deltog i seminarium om bostadsbyggande i norra Sverige. På scen: Niklas, Säwén (S) - Sundsvalls kommun, Effie, Kourlos (C) - Östersunds kommun, Fredrik Hansson (S) - Luleå kommun och Lili André (KD) - Riksdagsledamot Näringsutskottet.

Beredskap

Civilsamhällets beredskap och hur städer säkrar försörjningskapaciteten var en annan punkt under veckan. Där diskuterades utmaningar vid kris och vilka samhällsaktörer som har en viktig roll. Stora krav ställs på bättre beredskap, ansvarsfördelning, samordning och samverkan mellan offentliga och privata aktörer, kommuner och regioner.

– Kommunernas roll innan och under höjd beredskap behöver i huvudsak vara densamma - att leda och hålla igång sin samhällsviktiga verksamhet. Så hjälper vi både kommuninvånarna och försvarsmakten på bästa sätt. Det som behöver adderas är ett tillitsfullt och exekutivt samarbete mellan totalförsvarets aktörer. Det bygger vi genom dialog och förståelse för varandras uppdrag och genom att öva och planera tillsammans, säger Anna Lindh Wikblad, kommundirektör.

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, på scen i Almedalen.

Anna Lindh Wikblad, kommundirektör, deltog på ett seminarium om civilsamhällets beredskap. På scen: Beatrice Reichel - Analytiker Totalförsvarets forskningsinstitut, Lotta Finstorp - Landshövding Norrbottens länsstyrelse, Anna Lindh Wikblad - Kommundirektör Luleå kommun, Carl-Johan Edström - Generallöjtnant Försvarsmakten och Mattias Dejke - Säkehetsdirektör Trafikverket.

Kultur

För att Luleå ska växa behövs ett rikt kulturliv, någonting som Luleå kommun genom ett antal projekt och samarbeten Länk till annan webbplats. arbetar med att utveckla. Att kulturen har en viktig roll i framtidens Luleå diskuterades i Almedalen.

– Att gå från snack till verkstad diskuterade vi flitigt på Almedalens kulturscener och flera konkreta planer målades upp. Jag lyfte kulturens roll i Luleå och hela Sverige för attraktivitet, människors engagemang och för ett resilient och spänstigt samhälle, säger Evelina Rydeker (MP), kommunalråd samt ordf. kultur- och fritidsnämnden.

 Evelina Rydeker (MP),  kommunalråd samt ordf. kultur- och fritidsnämnden vid ett bord.

Evelina Rydeker (MP), kommunalråd samt ordf. kultur- och fritidsnämnden deltog i ett rundabordsamtal om bilden av Norrbotten.

Sammeli lyfter några höjdpunkter från veckan.

– Mitt största tema på Almedalen har varit att prata infrastruktur. Den omställning Sverige står inför och inte minst Norrbotten och Luleå står inför kräver ganska stora saker av den nationella nivån, men också av andra organisationer, myndigheter och företag som behöver engagera sig. Det jag tycker är roligast med att vara i Almedalen är alla kontakter man knyter. Det är mycket lättare att kontakta en myndighet eller företag när man har hunnit prata med varandra tidigare. De kontakterna skapas ofta här och upprätthålls genom att man träffas, men också genom att man kan berätta vad som händer och skapa ett intresse för andra att komma till oss och hjälpa till, säger hon.

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, på scen i Almedalen.

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande deltog i en diskussion om transportsystemet. På scen: Roberto Maiorana - Trafikverket, Henrik Dahlin - Green Cargo, Andreas Carlson - Infrastrukturminister, Tina Petersson Lind - Ikea AB och Carina Sammeli (S) - kommunstyrelsens ordförande.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Rebecca Hansson och Linda Sundström

Bild: Rebecca Hansson

Logotyp