Stora utmaningar inom äldreomsorgen

Fler blir äldre samtidigt som det blir färre i arbetsför ålder: Utvecklingen av äldreomsorgen är en av Luleå kommuns största utmaningar de närmaste åren. Detta kräver nya arbetssätt och nya lösningar.

Äldre i Luleå ska kunna leva ett meningsfullt liv och må bra. Fler ska tryggt kunna bo kvar i hemmet och det ska finnas tillräckligt med vård- och omsorgsplatser.

Det nya vård- och omsorgsboendet på bostadsområdet Kronan i Luleå är under produktion. Det kommer att ersätta fyra äldreboenden som i flera fall inte är ändamålsenliga och skulle behöva renoveras.

I sitt arbete med att effektivisera verksamheten har socialförvaltningen fokus på tre områden:

– Vi behöver samordna våra resurser, stärka det förebyggande hälsoarbetet och ta hjälp av ny teknik. Allt vi gör ska leda till bibehållen eller bättre kvalitet för de insatser som utförs, förklarar socialchef Gabriella Sjöström.

Modern välfärdsteknik är ett sätt att lösa utmaningen inom äldreomsorgen.

Modern välfärdsteknik

Socialförvaltningen utvecklar samarbeten och testar ny teknik inom hälso- och sjukvården samt omsorgen. Idag används till exempel trygghetskameror för den som behöver tillsyn på natten men inte vill bli störd i sitt hem. Efterfrågan ökar och idag är det kö till att få en kamera installerad. Nyckelfri hemtjänst, digital medicinsignering och olika e-tjänster för självbetjäning är annan välfärdsteknik som testas.

Äldresupporten är ett exempel på hur ett nytt arbetssätt hjälper äldre att bo kvar hemma, minskar ensamhet och bidrar till en bättre hälsa. Supporten startade som ett pilotprojekt och har fått ny finansiering för de kommande tre åren.

Internutbildning viktigt

Behovet av att anställa personal till äldreomsorgen är stort. En utmaning är att attrahera lika många män som kvinnor.

Ny teknik och mer avancerad vård kan attrahera fler och andra kompetenser. Socialförvaltningen har en omfattande utbildningsverksamhet för att medarbetare ska kunna utveckla sin kompetens och klara sitt uppdrag.

Satsning på nytt vård- och omsorgsboende

Att se över lokalerna är en ständigt pågående och central del i socialförvaltningens effektivisering. Det nya vård- och omsorgsboendet på Kronan ersätter 2021 fyra äldreboenden som i flera fall inte är ändamålsenliga och skulle behöva renoveras.

Boendet är utformat för att både passa äldre personer och ge en bättre vård- och arbetsmiljö för personalen. Här ska digital teknik möjliggöra ökad trygghet och självständighet för de boende.

Antalet personer 65 år och äldre ökar med 1151 personer mellan åren 2019-2026.

FAKTA socialförvaltningen

  • Budget 2020: 1,7 miljarder kronor
  • Effektivisering 2020–2022: 73 miljoner kronor
  • Andel av kommunalskatt som går till omsorg och stöd: 39,7%
  • Antal anställda: 2 220 kvinnor och 458 män
  • Platser på äldreboende: 795
  • Korttidsplatser: 49
  • Övriga boendeplatser: Gruppboende 187, serviceboende 122, kategoriboende 22.
  • Brukare i hemtjänsten: 1 402
  • Hemsjukvårdspatienter i det egna hemmet: 765

Text: Bo Henry Pettersson

Foto och grafik: Joakim Höggren

03 december 2019

Logotyp