Vårstädningen är igång

Knarrar det under fötterna där du går eller slirar du med cykeln på grusiga gång- och cykelvägar? Lugn – nu har kommunens vårarbete med att ta upp vinterns sand och grus startat. Även du kan hjälpa till genom att flytta undan bilen när våra maskiner kommer.

Alla årstider har sin tjusning men våren är nog den som tydligast tar fram de mindre trevliga överraskningarna när snön smält undan. Ett sådant vårtecken är svårforcerade grusstråk i tjocka lager på våra gång- och cykelvägar. Men nu blir det bättring på den fronten för kommunens sandupptagningsarmada av fordon är ute på årets städjobb.

Många ton grus har spridits ut på vägar och gång- och cykelvägar under vintern. Nu när våren är här är grustäcket riktigt tjockt. Nu sätter den efterlängtade vårsopningen igång.

– Det kommer att användas ett trettiotal maskiner för att genomföra årets sandupptagning där Luleås sju huvudcykelstråk prioriteras, säger Patrik Ruumensaari, sektionschef på Stadsbyggnadsförvaltningen, Luleå kommun.

Starten sker samtidigt i centrum, på gång- och cykelvägar och busshållplatser.
Därefter åtgärdas huvudgator, industriområden, bostadsgator och sist sopas grönytorna.

Arbetet är beräknat vara klart till slutet av maj.

Anledningen till att det måste vara plusgrader när sandupptagningarbetet görs är att det krävs vattenbegjutning av vägytan för att minska dammet vid upptagningen.

FAKTA

  • Läs om kommunens arbete med sand/grussopninglänk till annan webbplats
  • Varje år rullar ett 30-tal sandupptagningsfordon ut på våra gator för att sopa staden ren från grus och sand och innan skolavslutningen.
  • Generell turordning -Centrumhalvön sopas först, -Gång- och cykelvägar, busshållplatser och trottoarer​, -Övriga vägar som trafikleder, bussgator, bostadsgator sopas allra sist.
  • Arbetet pågår mellan kl. 06-22 i bostadsområden, men på trafikleder och i industriområden kan arbetet även komma att utföras under andra tider på dygnet.

Text: Eva Sundgren

Foto: Susanne Lindholm

11 april 2019

Logotyp