Äldre person utan hemtjänst i tre dagar

En äldre person fick ingen hemtjänst under tre dagar efter ett sjukhusbesök. Händelsen utreds enligt Lex Sarah.

Brukaren hade tillbringat natten på sjukhuset och på grund av missförstånd fick inte hemtjänsten vetskap om att brukaren hade kommit hem. När det upptäcktes vidtogs snabba åtgärder.

En fördjupad utredning har gjorts av socialförvaltningen för att kartlägga händelseförloppet och vilka faktorer som har påverkat.

– Det är viktigt att vi tar lärdom av detta och säkerställer att vi har fungerande rutiner så att något liknande inte händer igen, säger Anna Fors, verksamhetschef.

Missförstånd medförde att en äldre person blev utan hemtjänst i tre dagar. Händelsen utreds av Inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

29 maj 2019

Logotyp