Ansökan om fristående skolor

Barn- och utbildningsnämndens behandlade på sitt sammanträde den 22 april nio ärenden. Bland annat två yttranden gällande nyetablering av fristående skolor varav den ena var en ansökan om en skola i Vitå.

Vitådalens skola ekonomisk förening har ansökt hos Skolinspektionen om godkännande som huvudman för en nyetablering av en fristående förskoleklass, grundskola och fritidshem vid den tidigare kommunala skolan i Vitå. Luleå kommun har beretts möjlighet att yttra sig över ansökan.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog att rekommendera skolinspektionen att inte godkänna ansökan men barn- och utbildningsnämnden gav avslag till förvaltningens förslag.

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde den 8 april nio ärenden.

Utifrån de redovisade ekonomiska, organisatoriska och pedagogiska konsekvenserna bedömde barn- och utbildningsförvaltningen att en etablering av Vitådalens skola ekonomisk förening kommer att medföra negativa följder på lång sikt för Luleå kommuns skolväsende.

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog att rekommendera skolinspektionen att inte godkänna ansökan men barn- och utbildningsnämnden gav avslag till förvaltningens förslag.

Det gavs även ett yttrande angående en ansökan från Lärande i Sverige AB som vill etablera en fristående gymnasieskola med inriktning naturbruk (djur respektive skog). Barn- och utbildningsförvaltningen föreslog nämnden att rekommendera skolinspektionen att inte godkänna ansökan och så blev också beslutet efter dagens sammanträde i barn- och utbildningsnämnden.

Se föredragningslistalänk till annan webbplats

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

08 april 2020

Uppdaterad 22 april 2020

Logotyp