Årets Fairtradestipendiat:

Luleå domkyrkoförsamling

Luleå domkyrkoförsamling tilldelas årets Fairtrade-stipendium. Det beslutade miljö- och byggnadsnämnden idag. Nämnden beslutade även att avslå kultur- och fritidsförvaltningens ansökan om bygglov för ny uthyrningsstuga på Småskär.

Luleå domkyrkoförsamling utsågs idag till Luleå kommuns Fairtradestipendiat.

Nämnden behandlade totalt 28 ärenden vid dagens sammanträde.

Fairtrade-stipendiet till domkyrkoförsamlingen

Det blir Luleå domkyrkoförsamling som tilldelas Luleå kommuns Fairtrade-stipendium på 15 000 kronor. Motiveringen lyder:

"Fairtradestipendiet tilldelas Luleå domkyrkoförsamling som under lång tid varit väldigt engagerad och driven i dessa frågor. Genom en mångfacetterad verksamhet och många aktiviteter har Luleå domkyrkoförsamling inspirerat andra genom sitt ambassadörskap för Fairtrade."

Fairtradestipendiet inrättades av miljö- och byggnadsnämnden 2017 och utses vid sammanträdet i juni. Syftet är att öka kännedomen om Fairtrade och att Luleå är en Fairtrade City. Det är också att stödja och uppmuntra personer, företag, föreningar, caféer, arbetsplatser, butiker och organisationer i Luleå som har gjort eller gör insatser till nytta för rättvis handel och Fairtrade.

Nej till ny stuga på Småskär

Miljö- och byggnadsnämnden avslog kultur- och fritidsförvaltningens ansökan om bygglov för ny uthyrningsstuga på Småskär.

Kommunen har idag två uthyrningsstugor och en stugvärdsstuga i Bullerhamnsviken på Småskär där även den kommunala gästbryggan ligger. Kultur- och fritidsförvaltningen hade sökt bygglov för ett fritidshus som skulle placeras mellan befintlig uthyrningsstuga och stugvärdsstuga.

Nämnden ser positiv på att fler kommunala uthyrningsstugor uppförs på platser som har förutsättningar för det. I det aktuella fallet var nämndens bedömning att byggnaden placeras på naturmark i detaljplan vilket inte kunde bedömas som en liten avvikelse.

– Det känns självklart tråkigt att behöva avslå en ansökan som har till syfte att tillgängliggöra våra vackra skärgård men vi hoppas att nya ansökningar kommer tillbaka där detaljplanen medger byggande, säger Maritha Meethz, ordförande för miljö- och byggnadsnämnden.

Bygglov för ny industribyggnad till Storheden

Nämnden beviljade Fastighets AB Terminalens ansökan om bygglov för ny industribyggnad på Storhedens industriområde längs Makadamsvägen. Byggnaden ska användas av Kyl- o Frysexpressen Nord AB som bedriver logistikverksamhet med distribution av livsmedelsgods. Livsmedel som levereras söderifrån ska ställas i ordning på terminalen för vidare transport i Norrbotten.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Monika Aunes

Logotyp