Asfalteringssäsongen är här

Nu har årets säsong för vägunderhåll dragit igång. I veckan påbörjades fräsning av gator med efterföljande asfaltering inom Luleå kommun. Det innebär stundvis störningar i trafiken.

Säsongsstarten börjar i Sunderbyn och fortsätter sedan mot Björkskatan vartefter maskinerna körs mot centrum. Arbetet genomförs nattetid.

Fräsning och ny beläggning är en del av de planerade gatujobben i närtid, men även en hel del schakter av villagator planeras och påbörjas nu. Information om säsongsarbeten inom området gata och underhåll uppdateras löpande på vår störningssida på kommunens webb.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fräsning- och asfalteringsarbetet genomförs nattetid.

Gammelstad

Återställning av tidigare påbörjat arbete längs Övägen i Gammelstad påbörjas nu. Det innebär bland annat fräsning och asfaltering av gata.

Dessutom arbetar vi med att montera belysningsstolpar och kommer under sommaren att återställa grönytor. Arbetsområdet sträcker sig mellan Övägen och Mariebergsvägen i Gammelstad.

Därför fräser vi gatorna innan asfaltering

  • för att inte lägga lager på lager med asfalt.
  • för att justera tvärfallet.
  • för att skapa ett bra underlag för ett högklassigt slitlager.
  • för att ta bort beläggning vid låg kantstenshöjd samt då beläggningen är skadad.
  • för att förbättra anslutningar och skarvar.

FAKTA

  • Följ Luleå kommuns arbete med gator och underhåll på vår störningssida i Aktuella projekt.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
  • Sedan 2018 utför NCC arbeten inom gata och mark i enlighet med kommunavtalet.
  • I detta avtal ingår mindre och större arbeten i närmare 600 uppdrag

Text: Eva Sundgren
Foto: NCC

15 maj 2020

Logotyp