Återbruk i fokus när gamla Hertsöskolan rivs

Det har gått drygt ett halvår sedan det blev klart att Nåiden Bygg AB ska bygga den nya Hertsöskolan. Nu pågår rivningen av den gamla skolan och centralt i arbetet är återbruk.

Projektledare Jonas Nilsson vid rivningen av Hertsöskolan.

Hertsöskolan (som innefattar matsal, sporthall, fritidsgård och bibliotek) ska rivas och ersättas med en ny. I oktober 2023 blev tilldelningen av byggentreprenör officiell med Nåiden Bygg AB. Sedan dess har rivning pågått, en rivning som gått i återbrukets tecken.

– Vi har haft flera moment av återbruk under rivningen av byggnaden. Första var innan byggentreprenören blev klar då vi från Luleå kommun demonterade handtag och annat som vi såg kunde användas i andra kommunala verksamheter, säger projektledare Jonas Nilsson från Luleå kommun och fortsätter:

– Därtill har olika förvaltningar fått komma och ta del av det som finns kvar för bruk i den egna verksamheten.

Nu väntar fortsatt rivning. Till sommaren hoppas projektledaren påbörja grundläggning och byggandet av nya Hertsöskolan som beräknas vara klart år 2026.

Tidigare i januari uppmärksammade Vårt Luleå en auktion där föremål från gamla skolan auktionerades ut för att gynna den närliggande idrotten och miljön. Jonas Nilsson berättar att det är en del i det gröna arbetet från kommunens sida.

– Auktionen var såklart jättepositiv på alla sätt och vi är glada att byggentreprenören tillsammans med rivningsföretaget kunde erbjuda det här. Det är helt utifrån en god vilja. Men bortsett från det så görs mer. Fritidsbanken ute på Porsön har bland annat fått skidor och annan fritidsutrustning som kan användas vid olika aktiviteter.

Framöver väntar fortsatt rivning. Till sommaren hoppas projektledaren påbörja grundläggning och byggandet av nya Hertsöskolan som beräknas vara klart år 2026.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Adam Larsson Englund

Logotyp