Åtgärder som ska förbättra missbruksvården

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har följt upp socialnämndens handläggning av ärenden samt insatser till personer med missbruk, vilket tidigare granskats 2018–2019 och då ansågs ha utrymme för förbättringar. Nu är IVOs kritik undanröjd och de är nöjda med Luleå kommuns missbruksvård.

— Vi har gjort en omorganisering vilket innebär att verksamheten folkhälsa ansvarar för förebyggande verksamhet, myndighetsutövning ansvarar för handläggning av ärenden samt att socialpsykiatri och öppenvård ansvarar för insatser, säger Anna Saxin, verksamhetschef.

Nyöppnade RoS-mottagningen (råd och stöd), som arbetar förebyggande, är en del av Luleå kommuns missbruksvård.

De tre olika verksamhetsområdena har ett nära samarbete i syfte att tillgodose brukarnas och anhörigas behov.

– Under 2021 planerar vi att arbeta med team och boendefrågan för målgruppen, säger Anna Saxin.

Den 28 januari behandlade socialnämnden socialförvaltningens yttrande över uppföljningen av tillsyn gällande Luleå kommuns missbruksvård och antog yttrandet som sitt eget.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: pexels.com


updaterad 2 februari

Logotyp