Att gasa och bromsa samtidigt - för ett hållbart Luleå

Luleå kommun är mitt inne i ett arbete att ställa om och anpassa verksamheterna för att klara av en snar framtid med mindre resurser. En framtid där kommunen växer, minskar sin klimatpåverkan och levererar välfärd och service i nationell framkant.

Låter som ett omöjligt uppdrag? Det är inte lätt, men fullt möjligt. Vårt Luleå visar hur kommunen använder Luleåbornas skattepengar i omställningsarbetet.

Visionsbilden för hur Luleå kommun aka utvecklas de kommande åren till ett attraktiv och hållbart Luleå med Sveriges bästa service. Och plats för minst 100 000 Luleåbor.

Så har vi använt pengarna under 2020

605 miljoner kronor investerade kommunen i exempelvis en ny räddningsstation, en ny förskola, nya vatten- och avloppsledningar samt ny LED-belysning efter vägarna.

illustration på investeringar

Luleå växte med 444 nya invånare, vilket ger ökade skatteintäkter.

illustration befolkningstillväxt
illustration pengahög

Resultat på 355 miljoner kronor (varav 147 miljoner kronor var tillfälliga tillskott från staten). Coronapandemin har präglat alla verksamheter och kommer även göra det framöver med bland annat ökat arbetslöshet och psykiskt ohälsa.

Det starka resultatet från 2020 ger oss utrymme att ställa om och anpassa verksamheterna.

Varför behövs det? Det är demografiska utmaningar (allt fler äldre, men mindre i arbetsför ålder). Luleå behöver minska sitt klimatavtryck. Luleåborna ska vara nöjda med kommunens service, skola, vård och omsorg.

illustration pengahög

Så ska vi jobba – tre exempel

När vi ser över inköpsprocessen (Luleå kommun köper årligen in varor för 1,5 miljarder kronor). Genom att samordna upphandlingar för varor och entreprenader ännu bättre beräknas vi kunna spara ungefär 40–50 miljoner kronor per år.

illustration inköpsprocessen

Genom att hemtjänsten använder digitala nycklar som går att programmera istället för fysiska nycklar får vi en tryggare och säkrare hantering. Om någon brukare larmar kan personalen snabbt vara framme utan att behöva hämta nyckeln först.

illustration nyckelknippa

Livsmedel till alla skolkök beställs digitalt. 95 procent av alla ca 27 000 fakturor per år kontrolleras automatiskt. Det blir mindre krångel, kockarna kan ägna mer tid till att laga mat.

illustration livsmedel

Så tänker vi de kommande tre åren

Kommunen har intäkter av skatter och statsbidrag på ungefär fem miljarder kronor. För att även i fortsättningen har råd med att bygga nytt och underhålla befintlig infrastruktur utan att beöasta kommande generationer med höga skulder behöver resultatet ligga på minst 100 miljoner kronor plus per år.

illustration pengahög och en procent

För att nå dit ska nästan hela kommunen effektivisera med en procent, med undantag för räddningstjänst, skolan (ska effektivisera 7 mkr under perioden) och stadsbyggnadsförvaltningen (ska sänka kostnader med en 1 mkr årligen).

illustration på 1,3 miljarder

Vi planerar att investera för sammanlagt 1,3 miljarder kronor under de kommande tre åren. Utöver det 837 miljoner kronor för fortsatt utbyggt vatten och avlopp. Det betyder att vi behöver låna ca 500 miljoner kronor under 2022–2024.

illustration på 400

För att öka intäkterna planerar kommunen för nya arbetsplatser och att växa med minst 400 nya Luleåbor årligen. Det ger nya impulser till utveckling och ökade skatteintäkter.

illustration elbil

Klimatavtrycket då? Ja, vi är redan på väg! Utsläppen från de kommunanställdas resor i tjänsten minskar. Fler digitala möten, bättre resplanering, fler tjänstecyklar, gas- och elbilar är på gång. Vi fortsätter att servera fler vegetariska måltider och minska matsvinnet samt byta till LED-belysning. Vi kommer att spara energi till kommunens lokaler.

illustration Luleå-hjärta

Nu måste alla hjälpas åt, ensam är inte längre stark. Cykla, promenera, åk buss, återanvänd, handla lokalt och ta hand om varandra. Alla insatser ger effekt och bidrar.

Luleå kommuns arbete för ett attraktivt, hållbart Luleå

  • Kommunen strävar efter att "tillsammans skapar vi attraktivt, hållbart Luleå med Sveriges bästa service. Och plats för minst 100 000 Luleåbor".
  • Enligt den nya översiktsplanen som förväntas beslutas om i höst ska Luleå ha 100 000 invånare till år 2050.
  • Luleå jobbar aktivt för att bli navet i den stora omställningen till ett fossilfritt samhälle.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila

Illustrationer: Joakim Höggren

Logotyp