Avgångselever uppmärksammas

För andra året blev det annorlunda studentfirande på grund av coronapandemin. En tradition fortsätter dock - utdelningen av stipendier till avgångseleverna. Allt från programstipendier till stipendium för visat civilkurage delades ut - här är ett axplock.

Från vänster: Stina Lundgren, Advokatbyrån Kaiding, Hedda Nooij, elev spetsutbildning i matematik och Ellen Källström, Advokatbyrån Kaiding , Foto: Caroline Rönnberg

Civilkurage

Hedda Nooij som gått Spetsutbildningen i matematik vid Naturvetenskapsprogrammet fick ta emot Advokatbyrån Kaidings stipendium för civilkurage.

Det är ett stipendium som Advokatbyrån Kaiding delar ut årligen till en elev vid Luleå gymnasieskola som visat prov på civilkurage. Det vill säga att eleven står upp för sina rättsliga ideal eller för annans rättigheter på sådant sätt att eleven utgör en god förebild för andra.

Motivering:

Hedda visar genom sitt starka engagemang och frivilliga arbete vid sidan om sina gymnasiestudier ett gott civilkurage och intresse för civilsamhället.

Hedda använder på eget initiativ sin egen begåvning och kunskap inom matematik för att utbilda och engagera yngre barn. Undervisningen har lett till god kunskapsöverföring och Hedda har blivit en uppskattad förebild för de barn hon undervisar.

Hedda har vidare ett brett samhällsengagemang inom bland annat ungdomspolitik och scoutrörelsen, både på lokal och nationell nivå.

Med anledning härav tilldelas Hedda Advokatbyrån Kaidings stipendium för visat civilkurage.

Jakob Fredby, Spetsutbildningen i matematik och Niklas Letho, Luleå tekniska universitet. Foto: Caroline Rönnberg

Matematik

Jakob Fredby tilldelades Luleå Tekniska Universitets stipendium för spetselev i matematik. Detta då han på ett framgångsrikt sätt representerat sin utbildning vid flera matematiktävlingar, både lokalt och nationellt.

Motivering:

För att framgångsrikt representerat spetsutbildningen i matematik vid skolans matematiktävling, nordiska matematiktävlingen, Wallenbergs fysikpris samt programmeringsolympiaden. För ett kreativt och djupt engagemang i matematik som nått långt utöver utbildningens mål tilldelas Jakob Fredby Luleå tekniska universitets stipendium i matematik.

 

Olivia Grönberg, elev och Elis Apelqvist, elev Bygg- och anläggningsprogrammet. Foto: Bygma

Bygg

Olivia Grönberg och Elis Apelqvist på Bygg- och anläggningsprogrammet tilldelades Bygmastipendiet för sitt engagemang och sitt driv under studietiden.

Bygma instiftade stipendiet för åtta år sedan i syfte att inspirera fler till att satsa på en utbildning och karriär inom byggbranschen och skänka yrkesstolthet till ungdomar på väg ut i arbetslivet.

För att vinna stipendiet ska eleverna antingen ha gjort en skolprestation utöver det vanliga, lyckats vända en nedåtgående spiral eller med ambition och stolthet ha byggt någonting som är anmärkningsvärt.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg

Logotyp