Bad och bandy på dagordningen

500 000 kronor till föreningen Kallis för att utreda möjligheten till kallbadhus i Luleå och 200 000 kronor till Bergnäsets AIK för att spola upp en plan och starta bandyverksamhet. I nästa vecka hanterar kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott de två ärendena.

Att bada kallt har blivit hett i Luleå. Bara ett år efter starten har ideella föreningen Kallis fått drygt 200 medlemmar. Under förra vintern kunde föreningen notera att ett 1000-tal personer testat att ta sig ett dopp vid den provisoriska anläggningen med isvak och vedeldad bastu vid Gültzauuddens badplats.

Det stora intresset från Luleåbor och besökare har gett Kallis mersmak och föreningen har därför ansökt om pengar från Luleå kommun för att genomföra en omfattande förstudie för att utveckla verksamheten och framöver kunna etablera ett permanent kallbadhus i staden.

Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår att kultur- och fritidsnämnden beviljar föreningen ett stöd på 500 000 kronor.

Vatten, både flytande och fruset, finns bland de ärenden kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott ska ta ställning till i nästa vecka.

Bandy på Bergnäset

Ett annat ärende som väntar på beslut är Bergnäsets AIK:s ansökan om medel för att vintertid kunna spola upp en bandyplan på den befintliga konstgräsplanen på Bergnäset. Föreningen har tillsammans med Kalix Bandy, RF/SISU och tidigare företrädande i Luleå bandyförening visionen att återuppta verksamhet för bandy i Luleå.

De 200 000 kronor föreningen ansöker om ska täcka kostnader för snöröjning, skötsel och spolning av isen. Projektet ska genomföras och finansieras under två säsonger. Förslaget från Kultur- och fritidsförvaltningen är att Bergnäsets AIK beviljas pengarna.

Arbetsutskottet sammanträder den 30 november och kultur-och fritidsnämnden den 14 december.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Björn Hansson

Foto: Pontus Wikström och Pixabay

Logotyp