Barnen i fokus i Porsöns plan

Nu öppnar samrådet för utvecklingsplan Porsön. Efter bred dialog med boende i alla åldrar föreslår kommunen bland annat utveckling av Porsö centrum, nya platser att träffas på och bostäder för tusen nya Porsöbor.

Utvecklingsplanen hjälper kommunen att bestämma hur byggnader, bostäder, naturmiljöer, parker och vattenområden ska användas och utvecklas. Under samrådet som är tio veckor långt kan alla berörda titta på utvecklingsplanen och lämna synpunkter.

– Under arbetet med utvecklingsplanen har vi pratat med boende, besökande och aktörer på Porsön. Syftet med samrådet är att visa på vilket sätt de synpunkter som framkommit under arbetets gång har tagits omhand och vilka avvägningar som har gjorts, säger Frida Berglund som är projektledare för utvecklingsplan Porsön.

Barn på Porsöskolan skapade sina favoritmaträtter i olika material under mångkulturveckan 2021.

Barnen är i fokus

Utvecklingsplanen har barnen i fokus. I förslaget står att barn ska komma till tals när Porsön utvecklas och föräldrar på Porsön ska få stöd om det behövs. Det ska göras plats för en förskola nära skolan i Porsö centrum och det ska finnas rymliga skolgårdar.

Det ska finnas en ny mötesplats på Porsön med fokus på barn och ungas behov, där människor kan träffas, sprida information och prata. Vid teknikens hus ska man se över möjligheten att skapa platser utomhus som kan användas gratis av alla alltid, särskilt barn.

Trivsamma strandområden

Strandområdet mot Björsbyfjärden ska rustas och bli en välkomnande, trygg och trivsam plats. Strandområden som är trevliga att vistas i och som har hög biologisk mångfald ska bevaras och utvecklas. Utvecklingen ska ske försiktigt genom att ta ner vissa träd för att skapa utsikt mot vattnet, samtidigt som naturen bevaras.

Smidigt att ta sig fram

Trafikmiljön på Porsön planeras utifrån barns behov. Då blir det bra för alla. Det ska vara tryggt, säkert och lätt att ta sig fram. Gångvägen från Porsö centrum till Luleå Science Park ska utformas så att Porsö centrum, universitetet och Luleå Science Park binds samman.

Fler bostäder och företag

Det ska byggas bostäder för 1 000 personer på Porsön, i första hand bostadsrätter. Det ska också byggas hotell och longstay-bostäder, där man kan bo lite längre tid. Nya och befintliga företag ska ha möjlighet att utvecklas. Då stärks Porsöns roll som innovativt centrum för forskning och utveckling. Planering och nya byggnader ska skapa förutsättningar för fler företag på Porsön och för att de företag som finns här kan växa och utvecklas.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm & Ellen Vikman. Foto: Charlotte Högnelid

Logotyp