Bäst före-datum för rören har gått ut – snart startar arbetet kring Bärgarstigen och Slåttervägen

Härom veckan mötte personal från LUMIRE tillsammans med kollegorna från stadsbyggnadsförvaltningen ett antal Gammelstadbor i Stadsöskolans matsal. Syftet var att ses och berätta mer om arbetet som kommer att påbörjas under våren för gatorna vid Bärgarstigen och Slåttervägen.

Carina Strandberg -vatten- och avloppsingenjör LUMIRE, Lars Rutberg - chef för anläggning och teknik LUMIRE, Fredrik Bladfors -trafikingenjör stadsbyggnadsförvaltningen och Hans Callne och Jozefine Boman - projektledare stadsbyggnadsförvaltningen.

Vad kommer att hända framöver?

– Den tekniska tiden och bäst före-datum för rören har gått ut, så det är dags att ta ett helhetsgrepp kring Bärgarstigen och Slåttervägen i Gammelstad. Sedan tidigare har vi arbetat på Övägen, där det kommer att asfalteras under våren. Vi börjar vid Bärgarstigen och nästa år blir det Slåttervägen. Det kommer alltså att bytas ut vatten- och avloppsledningar, och vi kommer att behöva gräva djupt. Sedan är det dags för våra kollegor från Luleå kommun att komma in under 2024 för att se till att återställningen blir som vi tänkt, och får fina, funktionella gator, säger Hans Callne sammanfattningsvis.

Hur kommer själva arbetet att genomföras, när det handlar om att lägga ner de nya vatten- och avloppsrören?

– När det handlar om vatten- och avloppsarbetet kommer arbetet att utföras djupt ner i marken, vi kommer mest troligt att använda schaktlådor. Vi räknar med att börja när tjälen släpper och avsluta arbetet för året innan tjälen kommer till vintern. Husen kommer besiktas och en vibrationsmätare kommer sättas upp för att kunna säkerställa hur vibrationer eventuellt påverkar, berättar Lars Rutberg. Sedan sker en efterbesiktning, allt för att kunna säkerställa om påverkan skett.

Carina Strandberg fortsätter:

– Även nya dagvattenledningar kommer att läggas och dagvattenserviser kommer att dras fram till de flesta fastigheterna. Dagvatten och dränering får inte längre vara inkopplad på spillvattennätet, det är därför läge att se över så att det är kopplat rätt i fastigheten. Lumire kommer att meddela förbindelsepunkt för dagvatten och därefter ska omkoppling för dagvatten och dränering till den nya dagvattenservisen ske inom två år. På Lumires hemsida finns mer information och en principskiss över dagvattenanslutning. Länk till annan webbplats.

Hur kommer de boende att påverkas?

– Vi gör allt vi kan för att det ska bli så lite störningar som möjligt, men det kommer att bli lite stökigt och dammigt. Ledningarna ligger djupt och mest troligt kommer hela vägbredden behöva nyttjas för att arbetet ska kunna bedrivas på ett säkert sätt, detta medför såklart en del störningar för de boende under vissa perioder. Vi kommer att försöka se till att alla kan parkera hemma, men det kan komma vissa tidperioder då det behöver bli en annan lösning. Vi rekommenderar också att man ser till att ha vatten uppspolat i egna kärl hemma, det kommer att bli kortare stopp för vattenleveransen under vissa perioder då vi kopplar in serviser och arbetet går framåt. För större stopp eller avbrott kommer mer information via Lumire på sms till boende. Det kan också tänkas att vattnet blir brunt emellanåt, vilket upplevs otrevligt men inte är farligt – ett tips är att spola kallvatten en stund under uppsikt, för att vattnet återigen ska bli klart och fint. Skulle det hålla i sig en längre stund är det bra att höra av sig till oss på Lumire, tipsar Lars Rutberg.

Vad händer när själva återställandet av gatorna kommer igång under 2024?

– Då kommer gatan att smalnas av, med en ny körbana på 5.5 meter. Syftet är att få högre säkerhet tack vare att människor kör saktare på en smalare gata. Dessutom får vi en bättre hantering för dagvattnet. Vi kommer att lägga asfalt och så nytt gräs. Någon gång per säsong kommer gräset vid kanterna att slås av kommunen, det blir vanligt gräs som sätts. Det är också här brunnarna för att ta hand om dagvattnet finns, vilket gör att det blir en bra avrinning. Vi vill också undvika att det ska rinna in vatten när man lägger ny asfalt så vi kommer att behöva titta på vissa infarter för att det inte ska bli för brant, säger Fredrik Bladfors och lägger till:

– Vi kommer också att byta belysningen, det kommer att bli nya lägen, fundament och kablar. Så långt som det är möjligt kommer vi att återanvända armaturerna.

Några tips till de boende – vad kan vara bra att tänka på i samband med att projektet fortskrider?

– Att se över sin egen servis. Det är klokt att se över när vi ändå arbetar i området. Dessa ledningar kan vara trötta och det kan vara läge att kolla upp om det är tid för byte. Detta är något som varje hushåll tar hand om själv, förklarar Lars Rutberg och lägger till avslutningsvis:

– Serviser kommer att bytas i samband med att den nya huvudledning läggs, så det kan vara klokt att prata med arbetsledaren för att hålla en aktualitet och passa ihop det med det eventuella egna arbetet som hushållen själva styr över.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Linn Berglund LUMIRE

Logotyp