Bensbyn på tur att få en digital lanthandel

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås vid mötet den 21 december bevilja bygglov till Närbutiker i Norr AB för en digital lanthandel i Bensbyn.

Digital lanthandel vid Benzeliusvägen

Idag finns en lokal på platsen där man har försäljning av matlådor. Nu är tanken att utveckla konceptet till en fullskalig digital lanthandel. Fastigheten Bensbyn 3:47 ligger i direkt anslutning till Benzeliusvägen och utformningen anses knyta an till omgivande förhållanden och bidrar till en god helhetsverkan.

I en digital lanthandel sköter kunden själv hela köpet genom att logga in i butiken, skanna varorna och betala med kort. Konceptet lämpar sig för små samhällen där det inte finns en matbutik inom lämpligt avstånd.

Läs hela kallelsen till miljö- och byggnadsnämnden den 21 december (kallelser/miljö- och byggnadsnämnden) Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay

Logotyp