Beslut: Legionellan i Råneå badhus ska åtgärdas

Kultur–och fritidsnämnden har nu klubbat att nya åtgärder ska sättas in för att försöka få bort legionellabakterierna i Råneå badhus.

– Vi bedömer att kostnaden för åtgärden som stadsbyggnadsförvaltningen tagit fram är acceptabel. Om bakterierna är kvar efter genomförd åtgärd eller om något ytterligare av vikt behöver åtgärdas ska frågan om Råneå badhus på nytt hanteras av oss i nämnden, säger Evelina Rydeker (Mp), ordförande kultur-och fritidsnämnden.

Råneå badhus har varit stängt sedan legionellan upptäcktes i januari. Kostnaden för att åtgärda bakterien bedöms bli mellan 750 000–1 000 000 kronor.

Nu ska försök göras att få bort legionellabakterierna från Råneå badhus.

Beslut av enig nämnd

Den första åtgärden som gjordes direkt, att spola systemet med 75-gradigt vatten, hjälpte inte. Vid nästa provtagning hade istället bakteriehalten tredubblats.

Stadsbyggnadsförvaltningen ställde då frågan till kultur–och fritidsförvaltningen om de vill fortsätta ha verksamhet i badhuset och att man i så fall ska försöka få bort bakterien, utan garantier för att det lyckas.

Tjänstepersonsförslaget blev då att lämna byggnaden, som bedömts vara tekniskt slut redan 2016.

Men nu har alltså en enig kultur-och fritidsnämnd beslutat att nya försök ska göras för att få bort bakterierna.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Luleå kommun

Logotyp