Beslut om kommunal folkomröstning

I dag den 16 juni hålls ett extrainsatt kommunfullmäktige i Luleå. Det är frågan om en eventuell folkomröstning om kommunens skolstruktur som ska upp till politiskt beslut.

I maj tog kommunens arbetsutskott ställning till förslaget gällande folkinitiativ för en folkomröstning om Luleås skolstruktur. Ett oenigt utskott röstade då nej till att ge Luleåborna möjligheten att rösta om skolans framtid. Den 16 juni fattar kommunfullmäktige i Luleå det formella beslutet i frågan.

I dag fattar Luleås politiker beslut i frågan om en eventuell folkomröstning i skolfrågan. Ärendet kommer upp på ett extrainsatt kommunfullmäktige i Kulturens hus.

I dag 16 juni hålls ett extra sammanträde för kommunfullmäktige. Fullmäktiges möten är öppna för allmänheten, men just nu råder restriktioner i antal åhörare med anledning av Coronapandemin. Antalet deltagare i möteslokalen får ej överstiga 50 personer. Mötet kommer att hållas i Kulturens hus, Lilla salen, med start 13.15.

Sammanträdet sänds direkt via radiosändning. Mer information på www.lulea.selänk till annan webbplats.

FAKTA

  • Kommunfullmäktiges sammanträden direktsänds i Radio Luleå på 89,3 MHz.
  • Mer information om Kommunfullmäktige i Luleå hittar du på kommunens webbplats www.lulea.selänk till annan webbplats

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun

15 juni 2020

Logotyp