Busskur skapad av elever tar form

Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet vid Luleå Gymnasieskola håller på att bygga den kur som ska placeras på hållplatsen Folkhögskolevägen i Södra Sunderbyn. Kuren byggs på uppdrag av Luleå Lokaltrafik (LLT) och stadsbyggnadsförvaltningen.

Det finns ett behov av att rusta upp och modernisera de busskurer i trä som finns vid flera av busshållplatserna i kommunen. Därför har Luleå lokaltrafik (LLT) och stadsbyggnadsförvaltningen gett elever från Teknikprogrammet och Bygg- och anläggningsprogrammet i uppdrag att ta fram och bygga nya kurer i trä. Nu har turen kommit till hållplatsen Folkhögskolevägen i Södra Sunderbyn.

Det är eleverna Lukas Lundberg, Aaron Somero, Theo Denarp, Isak Lindmark, Gustav Lager och Algot Sundling, årskurs 2 på Bygg- och anläggningsprogrammet som byggt kuren denna gång.

Elever på Teknikprogrammet har tagit fram ritningar som eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet, årskurs 2, nu håller på att förverkliga. Den utvalda kuren bedömdes och valdes ut av en jury bestående av lärare på Byggprogrammet, representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och LLT utifrån faktorer som byggbarhet, drift och underhåll och kravspecifikation med mera.Mer information om projektet finns på lulea.se/busskurer Länk till annan webbplats.

Nästa steg i processen är att kuren ska målas och skyltar med mera ska monteras och därefter kommer den placeras ut på hållplatsen.

Kråkboet, det vinnande förslaget.

FAKTA

  • Luleå Lokaltrafik (LLT) och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit hjälp av elever från Luleå Gymnasieskola för att designa och bygga de nya busskurerna. Tanken är att samarbetet ska vara långsiktigt under flera år.
  • Det finns ett behov av att rusta upp och modernisera de busskurer i trä som finns vid flera av busshållplatserna i kommunen.
  • Mer om projektet: www.lulea.se/busskurer Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Caroline Rönnberg

Logotyp