Coronafrågor nytt inslag i SCB:s medborgarundersökning

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning där invånarna får möjligheten att tycka till om hur det är att leva i kommunen. I år får deltagarna dessutom svara på frågor om coronapandemin.

"Hur mycket har du personligen påverkats av coronapandemin och dess konsekvenser?"

"Vad tycker du om de åtgärder som kommunen vidtagit med anledning av coronapandemin?"

"Vad tycker du om de åtgärder som myndigheter, riksdag och regering vidtagit med anledning av coronapandemin?"

Det är några av frågorna som är med i årets undersökning som i dagarna landar hos 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor.

SCB:s medborgarundersökning görs för att mäta invånarnas attityder till verksamheterna i kommunerna: hur det är att bo och leva där samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. Den ger en inblick i hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och värdefull vägledning i kommunernas arbete.

Undersökningen går att besvara via pappersenkäten som skickas ut eller via en webbenkät. Svar via post ska skickas in senast den 28 oktober. Den som svarar via webbenkäten har på sig till den 3 november klockan 13.00.

Ju fler som besvarar undersökningen desto bättre underlag får kommunen att förbättra verksamheterna.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Stina Engman och SCB

Foto: Pär Johansson

Logotyp