Dagens utskott: elitsponsring och markanvisning

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade på sitt sammanträde idag sammanlagt tio ärenden. Bland annat beslutade utskottet att anslå sammanlagt 1,2 miljoner kronor till att sponsra Luleås elitklubbar.

Luleå Basket, BC Luleå och Luleå hockey (herr- och damlag) har ansökt om 300 000 kr vardera för åren 2019 - 2020. Sedan tidigare har Luleå kommun enligt sponsringsriktlinjerna avsatt sammanlagt 1,2 miljoner kronor till Luleås hockey och basketklubbarna i utbyte mot exponeringsytor.

Ett annat ärende gällde medel till Sveriges kvalitetskommun, läs mer här.

Kommunstyrelsen beslutade att anslå medel till elitsponsring och projekt samt ställde sig bakom ärenden som kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige ska besluta om.

Markanvisning förlängs

Kommunstyrelsen ska godkänna att överlåtelsen av en fastighet på Porsön till Lulebo förnyas. Markanvisningen förlängs med villkoret att byggnationen ska vara påbörjad senast om ett år. Lulebo har begärt att förlänga markanvisningen eftersom investeringsstödet söktes för nybyggnation av hyreslägenheter på fastigheten som tidigare varit bebyggd med en förskola. Investeringsstödet är nu beviljat.

Bland övriga beslut:

Arbetsutskottet beslutade om att anslå 250 000 kronor till ett pilotprojekt rörande kompetensförsörjning. Projektet bygger på att små och medelstora företag inom Luleå Näringsliv utvecklar verktyg som ökar förståelsen för att man behöver jobba långsiktigt med kompetensförsörjning.

240 000 kronor anslås till projektet Demo North Summit för att öka kännedomen på den internationella marknaden om den omfattande demonstrations- och testverksamheten i Norrbotten.

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Peter Rosén

 

Uppdaterat 12 september 2019

Logotyp