Dags för byaföreningar att söka bidrag för 2024

Byaföreningar inom Luleå kommun kan söka bidrag från den så kallade "landsbygdsmiljonen" för att köpa ny, eller rusta upp befintlig, utrusning i utemiljön. Bidrag kan också ges till byaföreningens gemensamma utsmyckning.

Exempel kan vara grillplatser, lekutrustning, flaggstänger, blomlådor och liknande.
Bidraget kan sökas mellan 1 mars och 30 september.

Nu kan byaföreingar i Luleå kommun ansöka om ett bidrag för till exempel grillplatser

Ansökan mellan 1 mars och 30 september

Byaföreningar kan söka bidrag för att köpa ny eller rusta upp befintlig utrusning eller utsmyckning i utemiljön.

Bidrag ges inte till maskinell utrustning tex gräsklippare, spårdragare och liknande.

Bidraget är max 75 000 per förening och kan sökas mellan 1 mars och 30 september.

Kriterier

Följande kriterier ska uppfyllas:

  • föreningen ska ha nyttjanderätt till, eller äga, den mark där utrustningen/utsmyckningen ska finnas
  • föreningen ska vara ägare till utrustningen och ansvara för skötseln'
  • bidrag ges inte till maskinell utrustning som gräsklippare, spårdragare eller liknande.

Bidraget söks via Luleå kommuns föreningsregister.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay

Logotyp