Distansundervisning gav ambassadörer

När coronaviruset förändrade vardagen fick gymnasielärarna anpassa sitt arbetssätt utifrån en helt ny situation. Istället för den traditionella klassrumsundervisning och studiebesök fick eleverna i årskurs ett vid Handelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet utbilda sig till Fairtrade-ambassadörer.

– Att plötsligt bedriva distansundervisning har såklart krävt extra mycket. Men det har inte bara varit negativt, det har tvingat oss att hitta nya vägar för att upprätthålla en fortsatt hög utbildningskvalitet för våra elever säger Katarina Gudmundsson ämneslärare vid Handelsprogrammet vid Luleå gymnasieskola.

På bilden från vänster: Ingela Johansson (lärare), Ramah Gsorba (elev), Frida Kallioniemi (elev) och Katarina Gudmundsson (lärare).

Mänskliga rättigheter är ett av gymnasieskolans grundläggande värden och på Handelsprogrammet samt Hotell- och turismprogrammet har rättvis handel och hållbar konsumtion en central roll. Det är moment som ska involvera eleverna till diskussioner och ett kritiskt granskande.

I en av kurslitteraturerna fanns ett tvåsidigt uppslag, ett branschporträtt av utbildningsansvarig på Fairtrade Sverige som berättade om vad det innebar, det väckte en idé hos Katarina.

– När eleverna får lyssna till andra människor från branschen ger det så mycket mera. Jag tog kontakt med Fairtrade i Stockholm för att höra om vi kunde få träffa någon därifrån och för att ta reda på mer om deras ambassadörsutbildning, säger Katarina.

Kontakten resulterade i ett utbildningspaket som genomfördes på distans för eleverna.

– Jag fick kontakt med Jehna Al-Moushahidi, som dessutom är från Luleå, hon gästföreläste för oss på distans och delade med sig om sina egna karriärvägar som ledde henne in på det hon arbetar med idag, som projektledare på Fairtrade.

Helhetsbilden är viktig

Den digitala ambassadörsutbildning som Fairtrade erbjöd bestod i två delar där eleverna fick en ökad insikt i de 17 globala målen för hållbar utveckling, de mål som sammanfattas i Agenda 2030 och är antagna av FN:s generalförsamling. Vilket handlar om att avskaffa fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen.

– Inom turism, hotell- och besöksnäringen stöter man ofta på produkter som är Fairtade-märkta, då de flesta aktörer har miljökrav att uppfylla. Att veta bakgrunden till varför det är på ett visst sätt gör eleverna trygga i sin kunskap när de är ute på praktik och sedan i sina yrkesprofessioner, de har helhetsbilden med sig, säger Ingela Johansson, lärare vid Hotell- och turismprogrammet.

Först i Sverige

Eleverna vid Handelsprogrammet och Hotell- och turismprogrammet är de första klasserna som har fått ta del av denna anpassade ambassadörsutbildningen.

– Ja, av vad vi har förstått så är vi först i Sverige med att göra en sådan här utbildning för hela klasser. Fairtrade har inte tidigare genomfört utbildningarna på det sätt som vi har gjort, säger Katarina Gudmundsson, men det har länge funnits skolmaterial att ta del av.

Både Katarina och Ingela berättar att de uppmuntrar eleverna till att utveckla sina entreprenöriella förmågor och en del i det arbetet handlar om att de själva behöver visa på ett gott exempel.

– Vi som lärare ska våga att testa nya idéer och visa att det kan gå. Från att ha läst ett branschporträtt i en kurslitteratur har vi fått en ännu mer fördjupad och nyanserad bild, säger Katarina.

– Det har varit intressant att göra utbildningen genom Faritrade, det är inget vi annars hade gjort, säger Frida och Ramah, elever vid Handelsprogrammet, som i övrigt tycker det fungerar bra med distansstudier även om det kan ta lite längre tid om de behöver hjälp. Det är inte som i klassrummet där de får svar på en fråga på en gång.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Charlotte Högnelid

Logotyp