Elevernas busskurer på plats

Nu är de busskurer som designats och byggts av elever vid Luleå gymnasieskola på plats på sina hållplatser. Projektet är ett uppdrag av Luleå Lokaltrafik (LLT) och stadsbyggnadsförvaltningen.

Vid hållplatsen Ormbergsvägen, Lulsundet finns nu Naturkuren utplacerad och på hållplatsen Klyvargatan, Örnäset finns Industrilådan.

Naturkuren på Ormbergsvägen, Lulsundet. OBS! Plankorna framför ingången fanns på plats vid transport och montering men är nu borttagna. 

Eleverna på Bygg- och anläggningsprogrammet och Teknikprogrammet fick uppdraget för att det finns ett behov av att rusta upp och modernisera de träbusskurer som finns vid flera av busshållplatserna i Luleå. Tanken är att samarbetet ska vara långsiktigt.

Industrilådan på Klyvargatan, Örnäset. OBS! Plankorna framför ingången fanns på plats vid transport och montering men är nu borttagna.

De utvalda kurerna röstades fram av en jury bestående av lärare på Byggprogrammet, representanter från stadsbyggnadsförvaltningen och LLT. Kurerna valdes ut utifrån faktorer som byggbarhet, drift och underhåll och kravspecifikation med mera.

Större intresse för liknande uppgifter

– Detta arbete har gett mig ett större intresse för att arbeta med liknande uppgifter i framtiden. Det var kul att få göra någonting på riktigt som faktiskt blir en del av Luleå i slutändan, säger Miranda Kjellgren, elev på Teknikprogrammet.

FAKTA

  • Luleå Lokaltrafik (LLT) och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit hjälp av elever från Luleå Gymnasieskola för att designa och bygga de nya busskurerna.
  • Eleverna som läser Teknikprogrammet, inriktningen Samhällsbyggande och miljö har arbetat fram förslag på olika busskurer, även kallat träväderskydd. Elever på Bygg- och anläggningsprogrammet har byggt de nya kurerna.
  • Mer om projektet: lulea.se/busskurer Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Caroline Rönnberg

Logotyp