Elsparkcyklar att hyra i Luleå

Nu har de dykt upp i Luleås gatubild, gröna elsparkcyklar. De går att hyra via en app och finns utplacerade i centrala stan och vid LTU på Porsön.

– Vi har haft en konstruktiv och bra dialog med företaget, säger stadsbyggnadschef Helén Wiklund Wårell, väl medveten om att det finns många olika åsikter om elsparkcyklar.

Gröna elsparkcyklar går nu att hyra i Luleå. Uthyrningen sker via en app.

Norskt företag först ut

Det norska företaget Ryde är först ut med uthyrning av elsparkcyklar i Luleå. Till en början kommer de att finnas i centrala stan och ute vid universitetet på Porsön. Luleå är första staden norr om Umeå som de etablerar sig i. De kommer att börja med ett begränsat antal elsparkcyklar under en prövoperiod.

Företaget kan hela tiden följa var elsparkcyklarna befinner sig och om det är något problem med dem. Det är företaget som ansvarar för att de tas om hand om de skulle gå sönder eller hamna på fel ställe.

Bokas via app

Elsparkcyklarna kommer att kunna bokas via en app. och all information finns i anslutning till, eller på cyklarna.

Speciella parkeringsplatser

Elsparkscyklarna, liksom andra fordon, får inte parkeras så att de hindrar framkomligheten eller utgör en fara för andra. De ska parkeras i cykelställ eller särskilda uppmålade uppställningsytor för elsparkcyklar. Företagets personal kommer att se till att fördelningen av elsparkcyklar bibehålls.

Begränsad hastighet eller körförbud inom vissa zoner

Luleå kommun har beslutat att arbeta med geofencing, som begränsar elsparkcykelns hastighet på vissa platser. När elsparkcykeln till exempel körs in på Storgatans gågata kommer de inte längre att gå att köra fortare än 12 km/timme.

Vilka lagar och regler gäller för en elsparkcykel?

Transportstyrelsen har bedömt att elsparkcyklar räknas som cyklar om de inte går fortare än 20 kilometer i timmen och har en motorstyrka på max 250 watt. De ska därför följa de trafikregler som gäller för andra cyklar. Den ska till exempel ha fram- och baklyse samt vara utrustad med reflexer. Det är inte heller tillåtet att skjutsa någon på en elsparkcykel.

Företag som hyr ut elsparkcyklar har särskilda regler för sin uthyrning. På deras hemsidor finns mer information om reglerna men det är du som förare är skyldig att veta vilka trafikregler som gäller.

Läs mer om cykling och elsparkcyklar i Luleå Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Carl-David von Kraemer

Logotyp