En inflyttarverksamhet med fokus på samverkan

Via kommunens hemsida flyttatilllulea.se inkommer kontinuerligt intresseanmälningar från människor som vill bosätta sig i Luleå. Kommunens team samverkar med andra aktörer kring frågan om kompetensbehov med syfte att underlätta matchningar på arbetsmarknaden.

Illustration: Joakim Höggren.

– I tider av samhällsomställning, utveckling och stora industrietableringar känns det tryggt att veta att det är många som är intresserade av att bosätta sig i Luleå. Många av dem söker ett liv i en spännande miljö, närmare naturen där de kan få en bättre balans mellan arbete och fritid, säger Eva Jonsson, processledare vid Luleå kommun.

Under våren har Luleå kommun upprättat ett team bestående av inflyttningskoordinatorerna Monica Backman och Julia Hanson, företagskoordinator Monica Barck Flygare samt utbildningskoordinator Emelie Hjelte. Teamet, som leds av Eva Jonsson, arbetar på bred front genom att samverka med övriga förvaltningar i kommunen, kommunbolagen och andra aktörer gällande arbeten, bostäder, förskolor/skolor och nätverk. Vidare förs även dialog med privata och offentliga arbetsgivare kring deras kompetensbehov, med syfte att matcha individer med lediga jobb eller utbildning.

– För att kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar som möter företagens behov krävs koordinering och samverkan med en rad olika utbildningsaktörer. Kommunens vuxenutbildning utgör en stomme i arbetet, säger Eva Jonsson.

Eva Jonsson, Julia Hanson, Monica Backman, Emelie Hjelte och Monica Barck Flygare. Bild: Maria Näslund.

Hur går det då med inflyttningstakten?

– Luleå står just nu inför ett guldläge i och med alla industrisatsningar. Men det innebär också att vi behöver växa med långt fler invånare och i en bra mycket högre takt än vad som sker idag för att uppnå målet om 100 000 invånare till 2040, säger Eva Jonsson och fortsätter:

– Ett problem är emellertid brist på bostäder och ett otillräckligt bostadsbyggande. För att näringslivets pågående investeringar ska kunna förverkligas på ett hållbart sätt, måste Luleå kunna ta emot fler människor och erbjuda dem olika boendealternativ. Då varken marknaden eller Luleå kommun kan åtgärda det i den takt som krävs så vänder vi oss nu till alla i vårt gemensamma Luleå.

Alla Luleåbor kan göra insatser för att verka för en välkomnande kommun. Med hjälp av webbsidan flyttatillulea.se kan information om allt vad kommunen har att erbjuda spridas.

– Jag vill uppmana alla invånare att vara medskapare på denna utvecklingsresa. För att lyckas med Luleås samhällsomvandling behöver vi alla bidra tillsammans. Varför inte bjuda med din nya kollega eller granne till ditt nätverk eller fritidsaktivitet? Det krävs en förhållandevis liten insats för att människor ska känna sig inkluderade. Ibland kan det räcka med ett enkelt "hej", säger Eva Johansson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Maria Näslund

Illustration: Joakim Höggren

10 november 2023

Logotyp