Ett år efter rapporten – vad hände?

För drygt ett år sedan presenterades konsultrapporten ”Luleås ekonomi och digitalisering”. Den rekommenderade flera åtgärder för att klara utmaningarna med en åldrande befolkning och ökande välfärdskostnader. Hur långt har Luleå kommun kommit i arbetet?

I slutet av 2018 presenterades konsultrapporten ”Luleås ekonomi och digitalisering”. Sedan dess har Luleå kommun genomfört flera åtgärder för att klara de utmaningar som landets alla kommuner står inför.

Tf kommundirektör Anna Lindh Wikblad ger svar och kommenterar några av åtgärderna:

  • Minskade kostnader genom effektiviseringar

– Utvecklingen visade att kommunen skulle gå med underskott 2022 om vi inte drog i handbromsen. Politikerna beslutade då om ett effektiviseringskrav för alla förvaltningar på totalt 270 miljoner kronor, vilket motsvarar ungefär sex procent av våra totala verksamhetskostnader. Och nyligen kom beslutet om ett tvåprocentigt överskott varje år för att klara framtida investeringar. Det betyder att vi ska minska kostnaderna med ytterligare 110 miljoner fram till 2022.

– Det är och har varit tufft, men vi klarade budgeten för 2019 och räknar med att klara den även i år. Däremot återstår arbete för att klara 2021 och 2022. Det extra statsbidraget som kommer i år löser inte utmaningarna, men ger lite andrum eftersom förändringar ofta kostar inledningsvis.

  • Dra nytta av digitaliseringens möjligheter

– Det har varit stort fokus på ekonomin. Men minst lika viktigt är att hitta nya arbetssätt eftersom det är brist på arbetskraft. Vi måste tänka nytt och jobba med både digitalisering och annan verksamhetsutveckling.

– Vår nya avdelning Innovation och utveckling ska stötta alla förvaltningar i arbetet. Vi startar upp tre innovationsteam kopplade till framtidens äldreomsorg, utbildning och samhällsbyggande som ska titta på hur vi kan fortsätta leverera god service med mindre resurser. För att fixa det behöver vi hjälp av alla medarbetare som ser vad som kan förändras och förbättras.

  • Tydligt ledarskap och uppföljning

– Vi har tagit fram en ny ledarfilosofi som bland annat trycker på att vi behöver chefer som uppmuntrar till nytänkande och utveckling. Vi ska ha ett modernt ledningssystem som utgår från tillit och delaktighet, men med tydliga mål som ska följas upp löpande.

  • Utvecklad samverkan med andra aktörer

– Det finns inget facit vad som är framtidens kommun, därför har vi samverkan med andra kommuner för att lära av varandra och byta goda idéer.

– Vårt nya bolag Luleå Business Region arbetar nära näringslivet för att vässa och samordna vårt arbete med att locka nya etableringar och talanger till Luleå. En annan viktig samarbetspartner är universitetet.

  • Inkludera och informera medborgare och medarbetare

– Vi måste bli bättre på dialog och fånga upp de tankar som finns. Vara så närvarande och tydliga som vi kan.

– Medborgarnas och medarbetarnas förståelse och förtroende måste förtjänas. Samtidigt ska alla vara medvetna om att kommunen är inne i en nödvändig och stor omställningsresa. Vi måste förhålla oss till att arbeta och leva i ständig förändring för att Luleå ska kunna fortsätta växa och utvecklas.

Bakgrund

  • Antalet barn, ungdomar och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder.
  • Det betyder att det varken kommer finnas tillräckligt med skatteintäkter eller arbetskraft för att producera välfärd på samma sätt som tidigare.
  • Det här påverkar alla kommuner, även Luleå. Att fortsätta som förut är därför inte ett hållbart alternativ.
  • Läs en sammanfattning av rapporten samt hela rapporten här.

Text: Susanne Lundblom

Foto: Joakim Höggren

25 februari 2020

Logotyp