Facebook-pengar till skolan

Varje år delar Facebook ut pengar till verksamheter i Luleå med syftet att bidra till samhället där företaget har sin verksamhet. Nu är det klart att barn- och utbildningsförvaltningen är en av dem som får ta del av bidraget.

– Det här betyder fantastiskt mycket för oss. Det ger oss möjligheten att ge alla barn och elever i förskolan och grundskolan, i Luleå kommun, en god digital kompetens och samtidigt en god utbildning via modernteknik, säger Katarina Eriksson, verksamhetsutvecklare IT vid barn- och utbildningsförvaltningen.

Barn- och utbildningsförvaltningen får 245 000 kronor från Facebook.

Bidraget som är på 245 000 kronor ska nyttjas till att köpa in så kallade STEM-lådor till elever i grundskolan. STEM står för Science, Technology, Engineering and Mathematics.

– Det här kommer att ge eleverna möjlighet att utveckla sina digitala kunskaper och få tidig utbildning och erfarenhet av STEM som innebär att naturvetenskap, teknologi och matematik integreras i ett tydligt pedagogiskt sammanhang, säger Katarina Eriksson.

Katarina Eriksson (verksamhetsutvecklare), Marie-Helen Menmark (verksamhetsutvecklare) och Ylva Hedkvist-Hansen (ITK-pedagog), vid barn- och utbildningsförvaltningen planerar för digitala undervisningslådor som skolor kan låna.

Lådorna kan lånas

Grundskolan och förskolan kommer att sammanställa undervisningslådor med olika teman och färdiga lektionsförslag med tydlig koppling till läroplanen.

Skolorna kommer att kunna låna dessa lådor via förvaltningens IT-utvecklare. Det kan exempelvis vara lådor där barn och elever kan utforska världen via exempelvis VR (virtual reality), AR (augmented Reality) och programmering.

– Vi är så tacksamma över att vi via detta bidrag också kan skapa en större likvärdighet mellan skolor och förskolor när det handlar om möjligheten till att utveckla undervisningen med hjälp av digitalteknik, säger Katarina Eriksson.

FAKTA

  • Facebook Community Action Grants-programmet skapades för att tillgodose behoven i Luleå genom att nyttja teknikens kraft, att få människor att mötas on- och offline.
  • Augmented Reality, Augment” betyder “förstärka” eller “förbättra”. Här utgår man från den verkliga världen och tillför digitala element för att addera värde. Till skillnad från VR behövs ingen speciell hårdvara utöver en kamera, och AR kan därför användas på smartphones och surfplattor.
  • VR står för Virtual Reality - “virtuell verklighet” - där det virtuella upplevs som verklighet. Detta görs med hjälp av speciella glasögon, men upplevelsen kan förstärkas med hörlurar och handkontroller.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Facebook

Logotyp