Fler gode män behövs

En person som behöver hjälp med att bevaka sin rätt i samhället, sköta sin ekonomi eller ta hand om andra personliga angelägenheter kan ha rätt att få stöd av en god man. Med anledning av coronapandemin är behovet av gode män extra stort och viktigt nu.

– Många av våra gode män är lite äldre, vilket betyder att de tillhör en riskgrupp. Därför söker vi fler kommuninvånare som vill engagera sig och hjälpa en medmänniska, säger Anna-Karin Wistrand, enhetschef på Luleå kommuns överförmyndarexpedition.

Anna-Karin Wistrand, enhetschef på Luleå kommuns överförmyndarexpedition, hoppas att fler vill bli god man och hjälpa en medmänniska att bevaka sina intressen.

Begreppet god man har många hört. Men vad innebär det egentligen? Anna-Karin Wistrand svarar på våra frågor.

Vem kan bli god man?

– Den som är myndig och har hunnit få lite livserfarenhet, det vill säga har koll på hur samhället fungerar. Du ska behärska det svenska språket, inte finnas i belastningsregistret eller kronofogdens register och så klart kunna avsätta tid för uppdraget.

Krävs det några särskilda egenskaper?

– Först och främst måste du vara intresserad av att lära känna och hjälpa en annan människa. Sedan är det viktigt att du är strukturerad, ansvarsfull och ekonomiskt lagd. Som god man behövs även driv och initiativförmåga, men stöter du på situationer du inte behärskar så anlitar du specialisthjälp. Myndigheternas serviceskyldighet gäller även gentemot dig som god man.

Kan du ge några exempel på vad en god man gör?

– Det finns tre huvudområden; bevaka rätt, förvalta egendom och sörja för person. Uppdraget kan vara att ge hjälp inom alla tre områden eller bara ett eller två områden.

– Bevaka rätt innebär bland annat att ansöka om bidrag och stödinsatser, överklaga beslut och underteckna avtal. Förvalta egendom kan vara att betala räkningar, göra en budget och se till att kapital är placerat på ett tryggt sätt. Sörja för person handlar om att bevaka den personliga livssituationen, genom att till exempel se till att boende och vårdinsatser fungerar och att personen har en meningsfull fritid.

Vilka kan behöva gode män?

– Det kan vara vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning, psykisk funktionsnedsättning, allvarlig sjukdom eller demens. Barn och ungdomar under 18 år som saknar vårdnadshavare kan få en särskilt utsedd vårdnadshavare. Även ensamkommande barn ska ha en god man.

Hur går det till när man får sitt uppdrag?

– Efter att överförmyndarnämnden har lämplighetsprövat dig och du har varit på ett personligt möte jobbar vi för att hitta ett bra uppdrag som passar dina erfarenheter. Det är lite som matchmaking, det är viktigt att relationen fungerar åt båda håll. Både för den som behöver hjälp och för den som vill hjälpa.

Hur ser arvodet ut?

– Det beror på omfattningen av uppdraget. Överförmyndarnämnden beslutar om arvodets storlek och utöver arvodet har du även rätt till ersättning för dina utgifter i samband med uppdraget. Normalarvodet ligger på cirka 8000–10 000 kronor per år före skatt.

Är det något du vill skicka med till den som är intresserad?

– Jag är stolt över att Sverige som land kan hjälpa de svagaste i vårt samhälle genom en lag som till stor del bygger på ett ideellt uppdrag. Att bidra till att skapa trygghet i tillvaron för någon annan är en härlig känsla. Kom och ta chansen att göra skillnad, vi behöver just dig!

FAKTA

  • Överförmyndarnämnden samordnar och utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare.
  • Mer information finns på www.lulea.se/godmanlänk till annan webbplats
  • Kontakta överförmyndarnämnden via kommunens kundcenter 0920-45 30 00 eller via overformyndarnamnden@lulea.se

Text och foto: Susanne Lundblom

14 maj 2020

Logotyp