Förskolebarn på Hertsön utvecklar språk och social förmåga med konst

I Luleå kommuns förskolor ska alla barn få samma möjligheter att utvecklas oavsett förutsättningar och de ska ha tillgång till en förskoleutbildning av samma kvalitet. Alla barn behöver en god grund att stå på när de börjar i grundskolan. Barnen på Hertsöns förskolor arbetar med en ateljérista och använder sig av konstnärliga uttryck för att visa sina åsikter, tankar och upplevelser.

– Likvärdighet handlar inte bara om lika tillgång till och samma kvalitet på utbildningen. Det handlar också om att kompensera. Dagens samhälle kan upplevas till viss del vara segregerat och att barn har olika förutsättningar framför allt ekonomiskt. Det handlar inte bara om socioekonomiska faktorer — barn kan också ha föräldrar som inte har tid för att de arbetar mycket, berättar rektorn Catarina Ek för Team Hertsöns förskolor.

Ateljéristan Lena Lunneberg låter barnen måla. Milton och Sofia är i full färd med att prova olika färger, tekniker och verktyg i måleriet.

Barn använder 100 språk för att upptäcka världen

Rektorerna Catarina Ek och Åsa Snäll inom Team Hertsöns förskolor började fundera på hur lagens krav på likvärdighet i förskolan kunde utvecklas på de fyra förskolor - Dungen, Kullen, Snömannen och Ängen - som ingår i deras team.De har barn främst från Hertsön, Lerbäcken och Lövskär.

De bestämde sig för att anställa en ateljérista.Ateljéristor arbetar konstnärligt–pedagogiskt med utgångspunkten att barn använder 100 olika språk för att utforska världen. De kan uttrycka sig genom bild, kropp, tal och med hjälp av olika material.

– Alla barn upptäcker världen på olika sätt, och förskolor har också barn som av olika skäl inte har ett utvecklat språk. Det kan vara en språkförsening eller att barnet inte har talat svenska innan förskolan för att de har ett annat modersmål. Genom att skapa kan man få stöd till samtal genom att tala om vad de kan se i en bild, fortsätter Catarina Ek.

En ateljérista har förutom förskollärarutbildningen en specialisering mot konstnärligt- pedagogiska uttryck. De arbetar med olika typer av material och den konstnärliga processen hos barnen är i fokus.

– I måleri kan det hända mycket i bilden. Vi jobbar också med lera, blyerts, textil, trä och metall. På vintern kan man arbeta med att skapa i snö, berättar ateljéristan Lena Lunneberg som är anställd av Team Hertsöns förskolor och arbetar på alla fyra förskolor i området. 


Konstnärligt arbete väcker barns nyfikenhet

Barnen blir mer självständiga genom att arbeta med olika uttryckssätt och får nya idéer. Det föder kreativitet. Det handlar om att stimulera barnens utveckling genom att de får mer intryck och upplevelser.

– Lera upplever barnen som mjuk men samtidigt hård. Ibland känns den kall och ibland är den varm. Någon kan tycka att den är härlig och att annat barn att den är äcklig. Att känna på något leder också till att barnen börjar uttrycka det i ord. Genom att skapa utökas barnens ordförråd, berättar rektorn Catarina Ek.

De har märkt förändringar på barnen på en gång. Efter pandemin har barnen haft ett stort behov av att måla, för att de har varit ute mycket för att inte smitta varandra. De ville uttrycka sig på andra sätt.

– Barnen känner att när jag kommer dit är jag där med dem. Från början tror jag de tyckte det var konstigt och att vi arbetade för länge i ateljén. Nu stannar de längre och undersöker mer. Det har väckt nyfikenheten hos barnen men även hos personalen, berättar Lena Lunneberg


Barn som målar tillsammans

Wilmer och Astrid inspirerar varandra. De blandar olika färger och pratar om vad de gör.


Barnen samarbetar och inspirerar varandra

Samtalen med barnen sker under tiden de skapar. Barnen får också samarbeta med barn från andra avdelningar.

– Om ett barn arbetar med något, så smittar det av sig till de andra barnen. De inspireras och vill också prova, fortsätter Lena Lunneberg

Det gäller att anpassa materialen och övningarna till olika åldrar. Med de små barnen kan man inte vara för många. Lena Lunneberg:

– De får börja med fingerfärg eller måleri. Någon häller ut färgen över bordet, och en annan kan sitta länge och titta. Den som hällde ut färgen inspirerar sedan det andra barnet att skapa något.

Pedagogerna har även haft en workshop som ateljéristan Lena hållit i om hur de kan jobba pedagogiskt med olika material.

– Det är viktigt att pedagogerna också blir bekväma med att arbeta med till exempel lera och målning, avslutar Åsa Snäll som är rektor i Team Hertsöns förskolor. 

FAKTA Vad gör en ateljérista?

  • Den arbetar pedagogiskt med konstnärligt skapande i olika former. Syftet att barn ska erbjudas möjlighet att utveckla olika uttryckssätt, språk, kreativitet och förmågor med mera.
  • Team Hertsöns förskolor arbetar med ”hållbar social utveckling” i ettt projekt. Ateljéristan bidrar med att handleda och fördjupa arbetet med de olika estetiska uttryckssätten för de fyra förskolorna i området.
  • Ateljéristan arbetar också med normer och värden, det vill säga att barnen utvecklar intresse och respekt för andra människor. På förskolan går framtidens samhällsmedborgare

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Camilla Hermansson

Logotyp