Fortsatt stöd till tjej- och kvinnojouren

Socialnämnden beviljar ekonomiskt bidrag för år 2021 till Kvinnojouren Iris med 1 067 500 kr samt till Tjejjouren Luleå med 620 190 kronor.

— Båda jourernas arbete gynnar socialnämndens uppdrag och är helt i linje med vårt arbete för ett jämställt samhälle fritt från våld, säger Bodil Wennerbrandt Sevastik, socialnämndens ordförande.

Tjej- och kvinnojouren i Luleå får fortsatt ekonomiskt stöd under 2021 från socialnämnden.

Socialnämnden bedömer att bidraget till Kvinnojouren Iris kan beviljas gällande kostnader för personal, hyra och underhåll samt övriga kostnader för det skyddande boendet, sådant som inte kan ansökas från regeringens statsbidrag för 2021.

Nämndens bedömning är att Tjejouren Luleå kan beviljas bidrag för hyreskostnad och personalkostnad för en årsarbetare så att det ideella arbetet med förebyggande insatser blir möjligt.

Både tjej- och kvinnojouren ska lämna in verksamhetsberättelser efter årets slut och pengar som inte använts under året ska återbetalas.

Text: Bo Henry Pettersson

Bild: Shutterstock

Logotyp