Framtidens trafik i Luleå skärgård ska undersökas

Hur ska framtidens skärgårdstrafik i Luleå se ut på lång sikt? Det ska nu utredas i en förstudie som ska se hur turbåtstrafikens klimatpåverkan kan minskas. I bakgrunden finns Luleå kommuns mål om klimatneutralitet.

Luleå kommun har i dag ansvar för flera typer av skärgårdstrafik: Turbåtstrafiken, förfallstrafiken och pendlarbåtstrafiken. I den aktuella förstudien om framtidens skärgårdstrafik är den inre och yttre turbåtstrafiken i fokus.

– Kommunens mål är att vi ska vara klimatneutrala år 2040. En del i det är att vi måste se över våra skärgårdstransporter och behoven som finns för skärgårdstrafiken, säger Ove Forsberg, avdelningschef kultur- och fritidsförvaltningen Luleå kommun.

Hur kan turbåtstrafikens klimatpåverkan minskas i framtiden? Det ska nu en förstudie kika på.

Intervjuer med aktörer

Förstudien ska göras med hjälp av en extern konsult som kommer intervjua olika aktörer för att få en bra grund.

– Det är viktigt att vi får in exempelvis rederier och andra aktörer i jobbet för att höra deras tankar om framtidens skärgårdstrafik, säger Ove Forsberg.

Förstudien ska vara klar i augusti och kommer att fungera som underlag till ett kommunalt inriktningsbeslut för framtidens skärgårdstrafik.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Therese Hedman

Logotyp