Fritidshemmens smarta sparkar är tillbaka på isbanan

Varje år designar fritidshemmen i Luleå kommun smarta sparkar, med sensorer så de går att följa i realtid via en app och hemsida. Nu står de uppställda på isbanans ”sparkering” och alla kan använda dem.

För varje kilometer sparkarna körs bidrar Lunet med en krona till välgörenhet. Personal och elever på fritidshemmen i Luleå har provkört sparkarna.

Fritidshemmen har fått tilldelat sig en spark som de tillsammans med eleverna designar och utvecklar. Sparkarna får sedan en sensor påmonterad – med hjälp av Lunet – där eleverna och allmänhet kan följa sparkarna i realtid på en webbsida/app. Där ser man var de befinner sig, om den är ledig och hur långt den färdats. Åsa Öystilä som är fritidshemsutvecklare berättar:

– I år deltar 21 fritidshem i sparkprojektet också för att främja rörelse ute på vår isväg. Fritidshemmen har tagit sig an detta på många olika sätt, och eleverna har haft mycket inflytande. Vi har fått mycket positiv respons från allmänheten, och det är fantastiskt att se engagemanget hos fritidshemmen och våra samarbetspartners Lunet och de som sköter om isvägen vid Luleå kommun.

Rörelse och välgörenhet

För varje kilometer som sparkarna färdas skänker Lunet en krona till välgörenhet. I år kommer bidraget att gå till Barnavdelningen på Sunderby sjukhus. Elevernas arbete med design och utvecklingen av sparken visas också på ett plank som finnas intill ”sparkeringen” på isvägen.

– Med det här projektet vill vi synliggöra fritidshemmens arbete kopplat till samhälle och rörelse. Något som också skapar ett mervärde i samhället genom att bidra till välgörenhet. Med projektet får eleverna att upptäcka vad Luleå kan erbjuda i form av rekreation och aktiviteter i deras närmiljö, avslutar Åsa Öystilä.

FAKTA Fritidshemmens smarta sparkar

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Åsa Öystilä/Camilla Hermansson

Bild: Magnus Stenberg

Logotyp