Fullmäktige sa ja till Malmporten

Kommunfullmäktige beslutade på sitt sammanträde idag att ställa sig bakom genomförandet av projekt Malmporten och att gå i borgen för de investeringsåtgärder som krävs i Luleå hamn. Totalt behandlades elva ärenden i ett fullmäktige som var nerkortat på grund av coronapandemin och den ökade smittspridningen. Övriga ärenden flyttades fram till nästa sammanträde i mars.

Nu kan Luleå Hamn och kommunen gå vidare med projekt Malmporten efter att ett enigt kommunfullmäktige gett klartecken.

Klartecken till Mamporten

Syftet med projekt Malmporten är att säkra att Luleå har en väl fungerande hamn för sjöfart även i framtiden. Läs mer om projektet.

Ett enigt kommunfullmäktige ställde sig bakom genomförandet av projekt Malmporten och gav Luleå Hamn AB och kommunen i uppdrag att slutförhandla projektets övergripande finansierings- och samverkansavtal samt att teckna avtal.

Fullmäktige beslutade även att Luleå kommun ska gå i borgen för de investeringar som Luleå Hamn behöver göra i form av muddring och kajåtgärder. Kostnaden är beräknad till som mest 1 347 miljoner kronor.

Flera fullmäktigeledamöter lyfte fram vikten av att se över andra finansieringsmöjligheter, till exempel EU-medel, och att jobba för en större statlig medfinansiering.

Förslag från kommuninvånare

Kommuninvånarna har möjlighet att lämna in e-förslag via tjänsten Luleåförslaget Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Förslagen publiceras på kommunens webbplats i tre månader och de förslag som under den tiden får minst 77 röster tas upp politiskt.

Fullmäktige beslutade att dessa tre förslag går vidare för beredning inom berörd förvaltning:

  • Förbättra akustiken på Kulturcentrum Ebeneser (83 röster)
  • Öka vattengenomströmningen i Luleås innerfjärdar (322 röster)
  • Klippning av sjögräs i innerfjärdarna (86 röster)

Två nya motioner

Fullmäktige godkände att två motioner från (KD) får ställas och att de överlämnas till kommunstyrelsen för beredning:

  • Att Luleå kommun ska utreda möjligheten att ta till vara på muddringsmassorna vid projekt Malmporten
  • Att Luleå kommun utreder möjligheten att ordna en plats inomhus eller utomhus där Luleå återkommande utser personer, lag eller grupper som Luleåborna vill hylla, minnas och känna sig stolta över.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Luleå kommun

Logotyp