Malmporten snart i hamn

Luleå Hamn planerar investera cirka 1,3 miljard i projekt Malmporten. Sjöfartsverket ansvarar för Sveriges största muddringsprojekt i modern tid. I framtiden kan större fartyg trafikera Luleå hamn dygnet runt, året runt med stärkt konkurrensläge för malm- och stålindustrin i norr.

I grunden ligger ett åtagande om kommunal borgen för satsningen. Kommunstyrelsen i Luleå behandlar frågan den 8 februari och projektet tas sedan upp i kommunfullmäktige den 22 februari. Det är en viktig milstolpe för att regeringen ska fatta beslut om projektets genomförande och finansiering som väntas i december 2021. Malmporten beräknas kosta cirka 2,7 miljarder kronor. Av den summan tillskjuter staten genom Trafikverket och Sjöfartsverket cirka 1,3 miljarder kronor samt Luleå Hamn 1,3 miljarder.

På en presskonferens presenterades Luleås infrastruktursatsning Malmporten. Från vänster: kommunalråden Carina Sammeli och Fredrik Hansson, Luleå Hamns vd Henrik Vuorinen och Anneli Sjömark, vd Luleå kommunföretag.

– För Luleå Hamn och Norrbotten är detta en oerhört strategisk och viktig framtidssatsning som skapar nya möjligheter för dagens- och framtidens industrier i regionen, säger Henrik Vuorinen, vd, Luleå Hamn.

Luleå hamn är strategiskt prioriterad hamn av EU. Cirka 90 procent av unionens egen järnmalmsproduktion kommer från malmfälten i Norrbotten varav cirka 30 procent hanteras via Luleå hamn. Otillräckligt djupgående i farled och hamn leder till att de största fartygen vare sig kan lasta fullt vid kaj eller komma in fullastade.

Mudddring och ny djuphamn

Farled och ny djuphamn muddras och fördjupas med cirka sex meter till ett maximalt djupgående av 15 meter. 22 miljoner kubikmeter muddermassor, motsvarande cirka 37 fyllda Globenarenor, hanteras i Sveriges största muddringsprojekt i modern tid.

I hamnens närområde skapas landytor motsvarande drygt 180 fotbollsplaner för näringslivssatsningar och all verksamhet ryms inom visionen ett klimatneutralt Sverige senast 2045. Dessa landytor skapas genom att återanvända muddermassor från farleden vilket ökar cirkuleringen av material i projektet.

– Malmporten är en av de absolut viktigaste samhällsinvesteringarna för Luleå kommun i modern tid och utöver det också en av de allra största. Under en mycket lång tid framöver kommer projekt Malmporten att garantera Luleå kommun tillgång till en väl fungerande hamn och hållbara transporter som också är en av de viktigaste förutsättningarna för framtidens klimatneutrala industrietableringar, säger Fredrik Hansson (S), vice ordförande i Luleå kommunstyrelse.

– Vi ser fram emot att genomföra Malmporten som är ett mycket betydelsefullt projekt med många nyttor, inte minst för transportekonomi, tillgänglighet och sjösäkerhet, säger Joel Smith, infrastrukturdirektör, Sjöfartsverket.

 

fartyg lastas i hamnen

De största fartygen kan inte gå in fullastade eller lasta fullt vid kajen i den för grunda hamnen. Fartyget Nordic Oasis kunde vid detta tillfälle bara lasta 51 000 ton sedan fick hon gå ut på djupare vatten och där lasta upp till totalt drygt 71000 ton med hjälp av flera mindre fartygstransporter från hamnen. Denna tids- och kostnadsfördyringen är ett minne blott när Malmporten blir verklighet.

Kapaciteten tredubblas

Med Malmporten följer drygt tredubblad lastkapacitet, medan bränsleförbrukning, miljöutsläpp och fraktkostnader minskar med 40 procent på respektive område. Den totala samhällsnyttan visar att en satsad krona i Malmporten ger nästan två kronor tillbaka (1,79 i nettonuvärdeskvot, NNK).

– Jag är mycket glad över att Trafikverket tillsammans med Luleå Hamn, Luleå kommun och Sjöfartsverket tagit ytterligare ett steg mot projektets genomförande. Projekt Malmporten är jätteviktigt för att näringslivet i norra Sverige även i framtiden kan utföra kostnadseffektiva transporter till sjöss. Ökad kapacitet, minskad miljöpåverkan och sjösäkerhet står i fokus, säger Helena Eriksson, regional direktör Norr, Trafikverket.

Projekt Malmporten är ett samarbetsprojekt mellan Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket.

FAKTA Malmporten

  • Är en av Luleås största infrastrukturprojekt med en planerad totalkostnad på 2,7 miljarder kronor.
  • samarbetsprojekt mellan Luleå Hamn AB, Sjöfartsverket och Trafikverket
  • Inom projektet ingår muddring av djupare farled och ny djupham för att öka lastkapaciteten.
  • Bränsleförbrukning, Fraktkostnader,

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Brightness

Foto: Luleå Hamn, Katja Güth Laitila

Logotyp