Furuparkskolan välkomnade studiebesök från Överkalix kommun

Under sportlovet fick Furuparkskolan besök av skolpolitiker och personal inom fritidsverksamheten från Överkalix kommun. Syftet med besöket var att dela med sig av erfarenheter och insikter för att utveckla fritidsverksamheten.

På studiebesöket deltog: bakre raden fr.v. Katarina Nilsson, Jonas Karlsson och Fredrik Johansson. Främre raden fr.v. Maria Carlsson, Madlén Fornelid Nyberg, Gunilla Suikki, Solveig Parviainen och Ann-Louise Winsa. Saknas på bilden gör Paula Nordberg.

Besöket, som var en del av Överkalix kommuns arbete med att utveckla sin fritidsverksamhet, inkluderade en rundtur där besökarna fick se skolans olika avdelningar, lärmiljöer och lyssna till personalens beskrivningar av deras arbete. Rektor Fredrik Johansson, tillsammans med fritidshemsutvecklare Solveig Parviainen och Paula Nordberg, lärare i fritidshem, tog emot gästerna och guidade dem genom dagen.

– Fritidshemmens verksamhet är en styrka för vår skola. Idag har vi berättat om hur vi jobbar med delaktighet bland elever och vårdnadshavare, metoder för att stärka elevinflytande, samverkan mellan skola och fritidsverksamhet och hur eftermiddagsverksamheten kan se ut, säger Fredrik Johansson.

Solveig Parviainen delade med sig av hur processen i Luleå kommun sett ut och utvecklingen över de sista åren på fritidshemmen. Besökarna var även intresserade av hur Furuparkskolan integrerat läroplanen i fritidshemmens verksamhet.

– Precis som vi har de utmaningar med att hitta utbildad personal på fritidshemmet och ville ha lite nya infallsvinklar på hur man kan göra, säger Solveig.

Maria Carlsson en av besökarna och rektor för grundskolan i Överkalix, är mycket nöjd över besöket och säger att Furuparkskolan varit välkomnande och bjudit på sig och sin verksamhet. Hon ser stora fördelar med att ha med sig politiken till Luleå.

– Nu har vi sett samma sak. Vi har kanske uppfattat saker olika men vi som har varit med här i Luleå vet vad vi pratar om och kan relatera på ett annat sätt än om vi från verksamheten åkt själva, säger Maria Carlsson.

Gunilla Suikki, skolpolitiker i Överkalix, instämmer i att besöket varit givande.

– Det har varit intressant att få höra hur man har organiserat sig, här är det åldershomogent, och det blev jag förvånad över för oftast är det åldersblandat på fritids. Det var även intressant att få höra hur fritidspersonalen jobbar tillsammans med skolpersonalen för att få en fungerande verksamhet hela dagen, säger Gunilla Suikki och fortsätter:

– Jag hoppas på att vi fortsätter samverka och jag hoppas att samverkan mellan kommuner ska öka för vi behöver lära av varandra.

Fredrik Johansson är också nöjd över dagen.

– Grundskoleledningen är tydliga med att de vill att vi ska nätverka över kommungränserna. Vi har redan ett utbyte med en skolkommun i Finland, och kan vi bidra till att Överkalix får en bättre fritidsverksamhet så gör vi gärna det, säger Fredrik Johansson.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Marie Larsson

Logotyp