Glada miner vid öppningen av Haparandavägen

Nu är Haparandavägen öppen för trafik igen. Samtliga väghinder har tagits bort och trafiken har släppts på.

– Det ska bli så skönt att slippa köerna och återgå till att köra som vanligt igen, sade Elisabeth Andersson som var en av de många bilisterna som passerade vid öppningstillfället.

För att göra öppningen lite extra trevligt hade de båda projekten som arbetat längs Haparandavägen samlat sin personal från Luleå kommun, PEAB och NCC för att möta upp bilisterna längs vägen. Godis och isskrapor inför vintersäsongen delades ut vilket uppskattades av de förbipasserande som alla var tacksamma och eniga om att det är skönt att genomfarten är öppen igen. Uttrycket "Äntligen!" kom från de flesta.

Elisabeth Andersson är glad att Haparandavägen äntligen öppnas igen. Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden bjuder på godis och delar ut en isskrapa inför vintern.

Under öppningen deltog även projektledarna för Risslan och Östra länken tillsammans med stadsbyggnadsnämndes ordförande Anja Johansson och VA-chefen Petra Viklund. De mötte bilisterna och passade dessutom på att ge information om arbetena vid en tillfällig informationsplats vid sidan om rondellen.

– Det är viktigt att vi informerar Luleåborna om vårt arbete så att de förstår varför vi ibland breder ut oss i samhället, sade Ingvar Mosesson, projektledare för Östra Länkens etapp 4F.

Nöjda representanter från PEAB, NCC och Luleå kommun

Nöjda representanter från PEAB, NCC och Luleå kommun deltog vid öppnandet av Haparandavägen.

Detta har gjorts under tiden vägen varit stängd

Det är två stora projekt som arbetat längs Haparandavägen sedan vägen stängdes för genomfart den 6 maj i år. Östra länken som är ett av Luleås största anläggningsprojekt och projekt Risslan som skapat ett nytt arbetsplatsområde för kommunala verksamheter på Lilla Mjölkuddsberget.

Projekt Östra Länken har arbetet med nedläggning och framdragning av vatten- och avloppsledningar parallellt med bygget av den nya trafikplatsen, "Midgårdsrondellen" och omkringliggande gång- och cykelvägar. Mycket tid har lagts vid inkoppling av de nya ledningarna mot befintligt VA-system samt fortsatt ledningsdragning efter Bodenvägen.

Petra Viklund och Anja Johansson

Petra Viklund, avdelningschef Vatten och Avlopp Luleå kommun, och Anja Johansson, stadsbyggnadsnämndens ordförande, var nöjda och glada över att projektet gått enligt planerna.

I projektet Risslan har man förutom anläggningen av den nya rondellen ”Faderullan” färdigställt omfattande kabelarbeten, lagt ned nya dagvattenledningar, rustat upp cykelvägar och cykeltunnel i anslutning till den nya rondellen, dragit upp två nya infarter till området, den ena från Traktorrondellen och den andra från Faderullan upp mot Depåvägen. När Haparandavägen öppnas för allmänheten igen kommer projekt Risslan vara helt färdigt för att inte orsaka vidare trafikstörningar 2020.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Foto: Anita Sundberg

Logotyp